LASTEST NEWS

14 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.กรุงเทพมหานคร​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.ตาก เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-10 พ.ค.2566

  • 06 พ.ค. 2566 เวลา 16:58 น.
  • 5,281
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-10 พ.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-10 พ.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงินและบัญชี)

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เลขที่ 333/3 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และบุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงินและบัญชี) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
    1.1 ครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
     1.2 บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงินและบัญชี) จำนวน 2 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างคุณสมบัติมี ดังนี้
2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
      1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามข้อ 1.
      2.มีประสบการณ์การสอน
      3. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P) ที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือหลักฐานการขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตำแหน่งครู
      4. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

2.2 หลักฐานในการรับสมัคร
      1.สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
      2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
      3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
      4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
      5.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
      6.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P) จำนวน 1 ฉบับ
      7.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน(การเงินและบัญชี) คุณสมบัติมี ดังนี้
3.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
      1.เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชีหรือคุณวุฒิทางการศึกษาอื่นที่สามารถเทียบได้
      2.มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
      3.มีความสามารถติดต่อประสานงานอย่างคล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี


3.2 หลักฐานในการรับสมัคร
      1.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
      2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
      3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
      4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
      5.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
      6.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 333/3 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม
2566 ในวัน เวลาราชการ
  • 06 พ.ค. 2566 เวลา 16:58 น.
  • 5,281

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^