LASTEST NEWS

13 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 เม.ย. 2567สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  13 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 13 เม.ย. 2567เมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์ !!! “ธนุ” เผยคนสมัครต่ำกว่าเป้า 12 เม.ย. 2567สอศ.เตรียมสอบครูผู้ช่วย “ว.16 - ว.17” พ.ค.นี้ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.กาญจนบุรี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 12 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.กาญจนบุรี - ผลย้ายครู 2567 สพม.กาญจนบุรี

ธนาคาร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-8 พ.ค

  • 05 พ.ค. 2566 เวลา 22:10 น.
  • 26,768
ธนาคาร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-8 พ.ค

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ธนาคาร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-8 พ.ค.2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร :    พนักงานรัฐวิสาหกิจ          
ตำแหน่ง :    พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
เงินเดือน :    15,000 บาท
ประเภท :    
จำนวน :    40 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

รายละเอียดวุฒิ :    1.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566)
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยเป็นการระบุในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็นสาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา(Major) เท่านั้น ธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเทียงตามการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน เช่น ระบบงานสินเชื่อ ระบบงานเงินฝาก ระบบงาน Mobile Phone Banking งานพัฒนาระบบช่องทางอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย การติดตาม ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารของศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงส่วนงานต่าง ๆ ของธนาคาร การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา แนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบในความรับผิดชอบ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :    1.การสอบข้อเขียน ธนาคารกำหนดสอบข้อเขียน ภายในเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีขอบเขตเนื้อหาการสอบตามเอกสารแนบท้าย
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (100 คะแนน) ยกเว้น ผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่ต้องสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) โดยธนาคารจะตรวจสอบจากข้อมูลที่บันทึกในใบสมัครและเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งผู้สมัครไม่ต้องแนบหรือยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ให้กับธนาคาร ทั้งนี้ หากธนาคารตรวจพบภายหลังว่าไม่มีการรับรองผลตามที่บันทึกในใบสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.
- วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

2.การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (100 คะแนน)
3.การทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) [พิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน]
ทักษะ/สมรรถนะ :    1.หากมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
(1) FrontEnd - WEB Application, html, JavaScript, ReactJS, AngularJS,
Mobile Application, React native, Flutter
(2) BackEnd – Golang, JAVA
(3) Data Analytic – Python,.net, R
(4) Devops – CI/CD, Jenkins, Ansible, Container
2.หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate ระบบ ATM หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking หรือโปรแกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคาร บริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
3.หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP, CISA, CISM, CompTIA, IPTE เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.มีความรู้ความสามารถในสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
5.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
เงื่อนไข :    ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :    วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัคร :    เอกสารแนบ
ลิงก์สมัคร https://baac.thaijobjob.com/
  • 05 พ.ค. 2566 เวลา 22:10 น.
  • 26,768

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^