LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า รับสมัครสอบครูอัตราจ้าง 8 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน

  • 16 เม.ย. 2566 เวลา 09:40 น.
  • 24,455
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า รับสมัครสอบครูอัตราจ้าง 8 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า รับสมัครสอบครูอัตราจ้าง 8 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการงานสอน
ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2566

ด้วย โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า สํานักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการงานสอน จํานวน 8 อัตรา ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ได้ดําเนินการรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการงานสอนจึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการงานสอน เพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (อัตราค่าจ้างเดือน 15,000/คน)
1.1 กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา
1.2 กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จํานวน 1 อัตรา
1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
1.5 กลุ่มวิชาการประถมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
1.6 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
1.7 กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา จํานวน 1 อัตรา
1.8 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศึกษา จํานวน 1 อัตรา


2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการงานสอน มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีใบประกอบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกกลุ่มพลศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กําหนด
2.4 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกกลุ่มภาษาจีน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กําหนด
2.5 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกกลุ่มภาษาไทย ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กําหนด
2.6 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกกลุ่มคณิตศาสตร์ ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กําหนด
2.7 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกกลุ่มการประถมศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กําหนด
2.8 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกกลุ่มสังคมศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กําหนด
2.9 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกกลุ่มดนตรีศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กําหนด
2.10 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกกลุ่มอุตสาหกรรมศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กําหนด
2.11 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการงานสอน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานธุรการ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 11 ถนนประชาอุทิศ ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี โทร 0916915766 Website www.t3udon.ac.th ประกาศรับสมัครวันที่ 12 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 21 เมษายน 5666

4.เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นในวันสมัคร
4.1 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่สมัคร จํานวน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
4.4 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ จํานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล จํานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 ใบรับรองแพทย์


5.การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง และต้องกรอก รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครเบอร์โทรที่สามารถที่ติดต่อได้

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการงานสอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการงานสอน ภายใน วันที่ 24 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า หรือ Website www.t3udon.ac.th

7.หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการงานสอนหลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการงานสอน ปรากฏในรรายละเอียดของหลักสูตรการสอบแนบท้ายปนะกาศนี้

8. วัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการงานสอนโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า จําดําเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่ 26 เมษายน 2566
  • 16 เม.ย. 2566 เวลา 09:40 น.
  • 24,455

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <