LASTEST NEWS

17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 มิ.ย. 2567โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 18-25 มิถุนายน 2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิ.ย.2567 16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกญี่ปุ่น เงินเดือน 15,000 บาท

  • 08 เม.ย. 2566 เวลา 09:48 น.
  • 9,943
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกญี่ปุ่น เงินเดือน 15,000 บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกญี่ปุ่น เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าวชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รายวิชาภาษาญี่ปุ่น (ประเภทจ้างเหมาบริการ)

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกญี่ปุ่น(ประเภทจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกญี่ปุ่น (ประเภทจ้างเหมาบริการ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา  
    1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
           1. ปฏิบัติการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนรายวิชาวิชาภาษาญี่ปุ่น และส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นความสำคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
           2. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
    1.3 อัตราค่าตอบแทน 15,000/เดือน  

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           2.1.1  มีสัญชาติไทย  
           2.1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
           2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           2.1.4  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           2.1.5  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง               
           2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด    ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ        
           2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วย
งานของรัฐ
           2.1.8  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น  ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างราชการส่วนท้องถิ่น 
           2.1.9  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3  (พ.ศ.2535)  มายื่นด้วย
    2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
           2.2.1 เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและในกลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น

3. การรับสมัคร
    3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
            ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 - 11 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.  (ในวันเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดที่ 0-2569-1051 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
  • 08 เม.ย. 2566 เวลา 09:48 น.
  • 9,943

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^