LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566 24 ก.ย. 2566อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รับสมัครงาน 184 อัตรา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกญี่ปุ่น เงินเดือน 15,000 บาท

  • 08 เม.ย. 2566 เวลา 09:48 น.
  • 7,186
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกญี่ปุ่น เงินเดือน 15,000 บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกญี่ปุ่น เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าวชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รายวิชาภาษาญี่ปุ่น (ประเภทจ้างเหมาบริการ)

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกญี่ปุ่น(ประเภทจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกญี่ปุ่น (ประเภทจ้างเหมาบริการ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา  
    1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
           1. ปฏิบัติการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนรายวิชาวิชาภาษาญี่ปุ่น และส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นความสำคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
           2. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
    1.3 อัตราค่าตอบแทน 15,000/เดือน  

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           2.1.1  มีสัญชาติไทย  
           2.1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
           2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           2.1.4  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           2.1.5  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง               
           2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด    ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ        
           2.1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วย
งานของรัฐ
           2.1.8  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น  ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างราชการส่วนท้องถิ่น 
           2.1.9  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3  (พ.ศ.2535)  มายื่นด้วย
    2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
           2.2.1 เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและในกลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น

3. การรับสมัคร
    3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
            ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 - 11 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.  (ในวันเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดที่ 0-2569-1051 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
  • 08 เม.ย. 2566 เวลา 09:48 น.
  • 7,186

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <