LASTEST NEWS

29 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ชัยภูมิ - ผลย้ายครู 2566 สพม.ชัยภูมิ 29 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 29 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สงขลา เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สงขลา เขต 2 29 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สกลนคร เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สกลนคร เขต 1 29 ก.ย. 2566ก.ค.ศ.อนุมัติสกร.ใช้กรอบอัตรากำลังของกศน.เดิม 4,598 อัตรา แก้เบิกจ่ายเงินล่าช้า 29 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ชลบุรี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ชลบุรี เขต 1 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.เชียงราย - ผลย้ายครู 2566 สพม.เชียงราย

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 12,530 บาท ตั้งแต่วันที่ 4-18 เมษายน 2566

  • 06 เม.ย. 2566 เวลา 13:20 น.
  • 24,767
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 12,530 บาท ตั้งแต่วันที่ 4-18 เมษายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 12,530 บาท ตั้งแต่วันที่ 4-18 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ประกาศโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

ตามที่โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์สรรหาและเลือกสรรบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 อัตรา โดยค่าตอบแทนเดือนละ 12,530 บาท จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
1.2 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก เคมี จำนวน 1 อัตรา
1.3 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
1.4 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
1.5 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา จำนวน 3 อัตรา
1.6 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
1.7 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.8 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
1.9 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
1.10 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและลักษณะต้องห้าม
ผู้ซึ่งจะได้รับการพิจารณาการสรรหาและเลือกสรรเลือกสรรบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ กจ. ประกาศกำหนด ดังนี้
1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการที่น่รังเกียจต่อสังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการที่น่ารังเกียจต่อสังคม
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
(2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

3. เอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
(4) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
(5) สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ชุด

4. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
- รับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-18 เมษายน 2566 ณ ห้องอำนวยการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- สอบคัดเลือก วันที่ 20 เมษายน 2566
(1) สอบสอน
(2) สอบสัมภาษณ์

5. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 24 เมษายน 2566
- รายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566
(นายเกียรติ ปะหฺสี)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเนินสง่าวิทยา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
  • 06 เม.ย. 2566 เวลา 13:20 น.
  • 24,767

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <