LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 12,530 บาท ตั้งแต่วันที่ 4-18 เมษายน 2566

  • 06 เม.ย. 2566 เวลา 13:20 น.
  • 25,833
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 12,530 บาท ตั้งแต่วันที่ 4-18 เมษายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 12,530 บาท ตั้งแต่วันที่ 4-18 เมษายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ประกาศโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

ตามที่โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์สรรหาและเลือกสรรบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 อัตรา โดยค่าตอบแทนเดือนละ 12,530 บาท จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
1.2 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก เคมี จำนวน 1 อัตรา
1.3 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
1.4 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
1.5 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก พลศึกษา จำนวน 3 อัตรา
1.6 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
1.7 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.8 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
1.9 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
1.10 ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรี จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและลักษณะต้องห้าม
ผู้ซึ่งจะได้รับการพิจารณาการสรรหาและเลือกสรรเลือกสรรบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ กจ. ประกาศกำหนด ดังนี้
1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการที่น่รังเกียจต่อสังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการที่น่ารังเกียจต่อสังคม
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
(2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

3. เอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
(4) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
(5) สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ชุด

4. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
- รับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-18 เมษายน 2566 ณ ห้องอำนวยการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- สอบคัดเลือก วันที่ 20 เมษายน 2566
(1) สอบสอน
(2) สอบสัมภาษณ์

5. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 24 เมษายน 2566
- รายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566
(นายเกียรติ ปะหฺสี)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเนินสง่าวิทยา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
  • 06 เม.ย. 2566 เวลา 13:20 น.
  • 25,833

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^