LASTEST NEWS

14 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.กรุงเทพมหานคร​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.ตาก เขต 1 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนบ้านตะโละใส รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 6,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 เมษายน พ.ศ.2566 

  • 03 เม.ย. 2566 เวลา 23:58 น.
  • 6,798
โรงเรียนบ้านตะโละใส รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 6,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 เมษายน พ.ศ.2566 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านตะโละใส รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 6,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 เมษายน พ.ศ.2566 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านตะโละใส

ประกาศโรงเรียนบ้านตะโละใส
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ด้วยโรงเรียนบ้านตะโละใส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว วิชาเอกวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง รายละเอียดการจ้างและอัตราค่าจ้าง
ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 6,000 บาท/เดือน (อัตราค่าจ้างหกพันบาทต่อเดือน)
(เริ่มจ้าง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566)

2. คุณสมบัติทั่วไปละคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก
2.1 เพศชายหรือหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.2 สัญชาติไทย
2.3 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.4 มีคุณวุฒิปริญญาตรี วิชาเอก วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.5. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งออกให้โดย คุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
2.6 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
2.7 มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษหรือถูกคุมขังยกเว้นกรณีลหุโทษที่กระทำโดยประมาท
2.8 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานราชการหรือเอกชน
2.9 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.10 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.1 ใบสมัคร (ตามรูปแบบที่โรงเรียนกำหนด)
3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
3.3 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.4 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ - สกุล คำนำหน้า ถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.7 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ)
3.8 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว วิชาเอกวิทยาศาสตร์ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านตะโละใส หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-782423 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage : โรงเรียนบ้านตะโละใส หรือส่งใบสมัครทาง e-mail : talosai99@gmail.com
 
  • 03 เม.ย. 2566 เวลา 23:58 น.
  • 6,798

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^