LASTEST NEWS

07 ธ.ค. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย เงินเดือน 15,050-15,800 บาท 07 ธ.ค. 2566สุดจริง !! โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ประกาศปิด 25 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 รวม 9 วัน 06 ธ.ค. 2566สพป.สิงห์บุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา - รายงานตัว 8 ธันวาคม 2566 06 ธ.ค. 2566ข่าวดี! สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เผยตำแหน่งว่าง บรรจุครูผู้ช่วย 66 อัตรา 06 ธ.ค. 2566ผลคะแนน PISA นักเรียนไทยร่วง !!! “เพิ่มพูน” สั่งการเร่งยกระดับ ลั่นถ้าไม่ดีขึ้นพร้อมพิจารณาตัวเอง 06 ธ.ค. 2566นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 06 ธ.ค. 2566ด่วน !! ครูผู้ช่วย กทม.สอบ 16-17 ธันวาคม 2566 นี้ 06 ธ.ค. 2566ผลสอบ PISA คะแนนร่วงเกือบทั้งโลก ไทยหนัก คะแนนต่ำสุดในรอบ 20 ปี 06 ธ.ค. 2566สพป.ชลบุรี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 26 อัตรา รายงานตัว 12 ธันวาคม 2566 06 ธ.ค. 2566โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการครู 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธ.ค.2566

การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 สมัครทางอินเทอร์เน็ต

  • 26 มี.ค. 2566 เวลา 15:29 น.
  • 9,705
การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 สมัครทางอินเทอร์เน็ต

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

การประปานครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2566 สมัครทางอินเทอร์เน็ต
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก การประปานครหลวง

ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 

การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการจัดหาแหล่งนํ้าดิบเพื่อใซในการประปา ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายนํ้าประปาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประขาซน
ในการนี้ กปน. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายบอกที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรองรับการบรรจุเป็นพนักงาน ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 14 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. ตำแหน่งและคุณวุฒิ
1. วิศวกร จำนวน 6 อัตรา
1.1 วิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 4 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมคาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
1.2 วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.3 วิศวกร (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา
1.4 วิศวกร (อุตสาหการ) (ขึ้นบัญชีสำรอง)
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกรในสาขาที่กำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2464 จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร ในกรณีที่ยังไม1ได้รับใบ ก.ว. จะต้องนำมายื่นภายใน1 ปีนับตั้งแต่วันประกาศรายขื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้มิฉะนั้นกปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลองใ]ฏิบัติงาน

ลักษณะงานของตำแหน่งวิศวกรจำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคฒามปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีไต้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอนด้วย

2. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
- ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Data Analytics
3. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีสิงแวดล้อม
ลักษณะงานของตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีไต้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย
4. นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทางการบัญชี
4. นักอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
6. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เนินทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 34 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปีดรับสมัครวันที่ 27 มีนาคม 2566
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามคุณวุฒิที่กำหนดสำหรับแต่ละตำแหน่งในข้อ ก. ซึ่งคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเนินคุณวุฒิการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีการรับรองไว้แล้ว และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ป็ดรับสมัคร (วันที่ 27 มีนาคม 2566)
4. ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2418 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติตามข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 114 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543 และคุณสมบัติตามข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 133 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการและพนักงานการประปานครหลวง พ.ศ. 2542 ตามเอกสารแนบ 1 ท้ายประกาศๆ
4. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
4.1 TOEIC ไม่น้อยกว่า 440 คะแนน (ทดสอบทักษะ Listening และ Reading) หรือ
4.2 TOEFL แบบ Institutional Testing Program (ITP) ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ
4.3 TOEFL แบบ Internet Based Test (IBT) ไม่น้อยกว่า 43 คะแนน หรือ
4.4 IELTS ไม่น้อยกว่า 4.4 คะแนน

ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน1 ป ี6 เดือนนับจากวันที่ได้รับผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (Issued Date) จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 (วันที่ 27 ตุลาคม 2564 - 27 เมษายน 2566)
ทั้งนี้ จะต้องเป็นผลการทดสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) และจะต้องเนินผลการสอบที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทดสอบในประเทศไทย เห่านั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามองค์กรอื่น กปน. ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องชองข้อมูลได้
ทั้งนี้ หาก กปน. ตรวจสอบในภายหลัง ปรากฏว่า ผู้สมัครรายใดไม่มีผลการทดสอบตามที่ประกาศกำหนด จะถือว่าเนินผู้ขาดคุณ สมบัติในการสอบครั้งนี้และไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณา
เข้ารับการคัดเลือก/บรรจุในตำแหน่งที่รับสมัครต่อไป

6. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
ค. กำหนดการรับสมัครสอบ
เปีดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 27 มีนาคม 2566 (ทุกวัน)
ง. วิธีการสมัครสอบและการชำระเงิน

1. เปิดรับสมัครทุกวันทาง Internet ผ่านระบบรับสมัครออนไลน้ โดยให้ผู้สมัครอ่านประกาศฉบับนี้ รายละเอียดการรับสมัคร และคำแนะนำสำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินการกรอกใบสมัคร(หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com คลิก “ระบบรับสมัครออนไลน์” เลือกหัวข้อ “กรอกใบสมัครออนไลน์”
(2) ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์ในระบบรับสมัคร และต้องเป็นไฟล์สแกนเท่านั้นโดยเอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนาผู้สมัครต้องลงลายมือซื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน ดังนี้
1) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนด้วยไฟล์ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
2) ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
3) ไฟล์สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ(กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)
4) ไฟล์สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
4) ไฟล์สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ กปน. กำหนด หากผู้สมัครยังไม่มืผลคะแนนดังกล่าว ณ วันสมัคร ให้เลือกกรอกข้อมูลในซ่อง “ขอส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษภายหลัง” ทั้งนี้ เมื่อได้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ กปน. กำหนดแล้วให้แนบไฟล์ผลคะแนนฯโดยระบุเลขประจำตัวประซาซน จำนวน 13 หลัก ซื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัครในระบบรับสมัคร หัวข้อ“ส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ” ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566

6) ไฟล์สำเนาหลักฐานแสดงการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศซาย) ได้แก่ สด.8, สด.43 หรือ สด.3 กรณีเอกสารมื 2 หน้า ให้สแกนเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเอกสารต้นฉบับ
7) ไฟล์สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิซาซีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกร หรือไฟล์สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความซองสภาทนายความ ในพระบรม
ราซูปถัมภ์ สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนิติกร ที่ยังไม่หมดอายุ
8) ไฟล์สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เซ่น ใบทะเบียนสมรส (คร.2) ใบสำคัญการสมรส(คร.3) หนังลือสำคัญแสดงการเปลี่ยนซื่อ - นามสกุล (กรณีที่ซื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงถัน)
ไฟล์ตามข้อ 2) - 8) จะต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น โดยแนบแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
(3) ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด กรอกข้อความในระบบรับสมัครและแนบไฟล์เอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร
(4) พิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไมมัเครื่องพิมพ์หรือไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในขณะนั้นได้ ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ PDF ลงในคอมพิวเตอร์หรือสื่อบันทึกข้อมูล เซ่น USB Flash Drive เป็นต้น เพื่อเก็บไว้พิมพ์ในภายหลังได้

สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กปน. ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2624, 1562, 1579 และโทรสาร 0 2500 2646

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
 
  • 26 มี.ค. 2566 เวลา 15:29 น.
  • 9,705

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^