LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 เม.ย. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 8-14 พ.ค.2567 24 เม.ย. 2567สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ 350 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,540 - 22,750 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. - 8 พ.ค. 2567 24 เม.ย. 2567สพป.เลย เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เลย เขต 2 24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 24 เม.ย. 2567สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สกลนคร เขต 2 24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 27 อัตรา - รายงานตัว 1 พฤษภาคม 2567 24 เม.ย. 2567สพป.ตาก เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ตาก เขต 2

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000 บาท

  • 26 มี.ค. 2566 เวลา 14:37 น.
  • 8,672
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000 บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 มี.ค 66
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยในในพระราชถัมภ์ฯ
เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ด้วย โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชปถัมภ์ฯ เลขที่ 12 ซอยชัยพฤกษ์ 20 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาการงานอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาการงานอาชีพประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 มีความรู้ ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ หรือช่องทางออนไลน์ที่ Facebook โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
- เวลา 18.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-424-7882 ต่อ - ธุรการ หรือ 085-546-4139 นางสาววิลาสินี ปียะธนพงศ์
  • 26 มี.ค. 2566 เวลา 14:37 น.
  • 8,672

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^