LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนชับสมบูรณ์พิทยาลัย รับสมัครครูผู้สอน 7 อัตรา เงินเดือน 12,040 บาท ตั้งแต่บัดนี้-27 มีนาคม 2566

  • 18 มี.ค. 2566 เวลา 15:55 น.
  • 6,990
โรงเรียนชับสมบูรณ์พิทยาลัย รับสมัครครูผู้สอน 7 อัตรา เงินเดือน 12,040 บาท ตั้งแต่บัดนี้-27 มีนาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนชับสมบูรณ์พิทยาลัย รับสมัครครูผู้สอน 7 อัตรา เงินเดือน 12,040 บาท ตั้งแต่บัดนี้-27 มีนาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
โรงเรียนชับสมบูรณ์พิทยาลัย

ตามที่โรงเรียนชับสมบูรณ์พิทยาลัย ตำบลชับสมบูรณ์ อำภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน 7 อัตรา ๆ ละ 12,040.- บาพ/เดือน จึงประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ตำแหน่งครูช่วยสอน (วิชาเอกพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งครูช่วยสอน (วิชาเอกดนตรีศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่งครูช่วยสอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่งครูช่วยสอน (วิชาเอกคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
1.5 ตำแหน่งครูช่วยสอน (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
1.6 ตำแหน่งครูช่วยสอน (วิชาเอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
1.7 ตำแหน่งครูช่วยสอน (วิชาเอกอุตสาหกรรมเกษตร) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหามตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สามารถประกอบหรือเป็นโรคตามที่ กจ. ประกาศกำหนด ดังนี้
1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
ต. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิชาที่เปิดรับสมัคร
(2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

4. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14 - 27 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ เวลา 13.00น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  สอบถามรายละเอียดได้ที่งานบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนชับสมบูรณ์พิทยาลัย โทรศัพท์เลขหมาย 182-6503763
  • 18 มี.ค. 2566 เวลา 15:55 น.
  • 6,990

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <