LASTEST NEWS

29 พ.ย. 2566ก.ค.ศ.ปรับเพิ่มทางเลือกใช้เกณฑ์ PA ไฟเขียว 6 ข้อประเมินข้าราชการครู เดินหน้าระบบพร้อมใช้ปี 67 29 พ.ย. 2566“ธนุ” โยกงานจัดซื้อจัดจ้างรร.เล็กให้เขตพื้นที่ดูแล ย้ำต้องทำอย่างโปร่งใส 28 พ.ย. 2566โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประกาศหยุดเรียน วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.66 และเรียนออนไลน์วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.66 28 พ.ย. 2566เสมา 2 มอบนโยบายฟื้นสอบเทียบ  ยังไม่สรุปแจกแท็บเล็ตหรือโน๊ตบุ๊ก ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อดีข้อเสีย 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยล็อตใหญ่ 8 กลุ่มวิชาเอก รวม 116 อัตรา 28 พ.ย. 2566เปิดรายละเอียด ! ครม.เห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมทุกกลุ่ม 28 พ.ย. 2566ด่วน! อุบลฯ เขต 2 ประกาศสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี'66 ใหม่ เหตุ มรภ.อุบลฯ ผลิตข้อสอบไม่ตรงตามประกาศ 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6, ปวช.หรือเทียบเท่า รับสมัคร 11-20 ธ.ค.2566 28 พ.ย. 2566ครม. เห็นชอบหลักการ ปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 1.8 หมื่นบาท 28 พ.ย. 2566กาง "ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการปี 67" พร้อมเปิดเงื่อนไขให้แจ้งหากต้องการรับ 2 รอบ

โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการและลูกจ้างชั่วคราว 45 อัตรา

  • 12 มี.ค. 2566 เวลา 12:20 น.
  • 8,286
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการและลูกจ้างชั่วคราว 45 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการและลูกจ้างชั่วคราว 45 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ด้วยโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่งณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวให้ดำรงตำแหน่งตาม ข้อ 1.4 ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณเกี่ยวกับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาทุกตำแหน่ง การทำสัญญาจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ห้องเรียน) จำนวน 10 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หอนอน) จำนวน 8 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (สำนักงาน) จำนวน 6 อัตรา
1.4 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (โรงอาหาร) จำนวน 2 อัตรา
1.5 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (เรือนพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา
1.6 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ทำความสะอาดอาคารเรียน) จำนวน 3 อัตรา
1.7 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ร้านสหกรณ์โรงเรียน) จำนวน 1 อัตรา
1.8 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ร้านกาแฟ) จำนวน 1 อัตรา
1.9 ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 2 อัตรา
1.10 ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 4 อัตรา
1.11 ตำแหน่ง ยาม จำนวน 2 อัตรา
1.12 ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา
1.13 ตำแหน่ง บุคลากรดูแลหอพัก 2 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิรับสมัครคัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2.5 ไม่เป็นผู้ได้รับโทษจำคุก คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษที่ทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.7 สามารถดูแลเด็กพิการได้ หรือจบการบริบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.8 สำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ห้องเรียน) หากมีประสบการณ์สอนหรือจบระดับ
ปริญญาตรีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-302198 หรือ 084-4961410 (ผู้รับผิดชอบ) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 - 15 มีนาคม 2566 ระหว่าง เวลา08.30 น.- 16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ)

3.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องการยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร หรือระเบียบการแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า "ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ" จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย (วุฒิการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 3)
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล(กรณีชื่อ - สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างน้อย 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาและลงชื่อกำกับ ในสำเนาเอกสารหลักฐานด้วยตนเองทุกฉบับ

4. เงื่อนไขการจ้าง
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครจริงและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ มีผลทำให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
  • 12 มี.ค. 2566 เวลา 12:20 น.
  • 8,286

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^