LASTEST NEWS

21 พ.ค. 2567โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ รับสมัครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท 21 พ.ค. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 21 พ.ค. 2567สั่งพักใช้ตั๋วครู "ผอ.โรงเรียนดัง" ซื้อบริการนักเรียนหญิง ผิดจริงถอนใบอนุญาตทันที! 20 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2) 20 พ.ค. 2567สพป.ระยอง เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 5 จำนวน 34 อัตรา - รายงานตัว 28 พ.ค.2567 19 พ.ค. 2567(ไม่ต้องผ่าน ภาค ก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิม.6 - ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 พ.ค. 2567‘สิริพงศ์’ แจงชัดประกาศยกเว้น/ผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดความเดือดร้อนผู้ปกครอง ไม่ได้สั่งยกเลิกชุดนักเรียน 18 พ.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ “ครู-นร.” เฮ! สพฐ.กำชับทุกโรงเรียน “ลดการบ้าน” 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ สพฐ.กำชับโรงเรียน “ลดการบ้าน-ลดประเมิน” สร้างความสุขนักเรียน-ครู

เทศบาลนครระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 อัตรา

  • 10 มี.ค. 2566 เวลา 15:52 น.
  • 50,927
เทศบาลนครระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เทศบาลนครระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลนครระยอง

ประกาศเทศบาลนครระยอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

ด้วยเทศบาลนครระยอง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ และกรณีบรรจุแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล จำนวน 11 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 11 อัตรา ดังนี้

1.1 กรณีการบรรจุแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับร้าชการในกรณีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันได้ จำนวน 7 อัตรา ดังนี้
     - สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
     - สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 3 อัตรา
     - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

1.2 กรณีการบรรจุแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
     - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
     - สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
     - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
     - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา


2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
     2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 หมวด 1 ข้อ 6 ดังต่อไปนี้
           ก. คุณสมบัติทั่วไป
               (1) มีสัญชาติไทย
               (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
               (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
           ข. ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
               (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
               (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยองกำหนด คือ
                    1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
                    2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
                    3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                    4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
                    5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด
               (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี๋ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
               (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
               (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
               (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
               (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
               (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
               (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี๋ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
               (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
               (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

     2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          2.2.1 รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติคุณสมบัติของผู้สมัคร คุณวุฒิการศึกษา และความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกนี้ เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
          2.2.2 บัญชีรายชื่อผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)

3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
   ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิดังนี้
     3.1 วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
     3.2 วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
     3.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 15,800 บาท
     3.4 วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 17,690 บาท
     3.5 วุฒิปริญญาโท ทั่วไป ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 19,690 บาท
     3.6 ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วยรับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 18,690 บาท

4. กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
     ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วนตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง (อาคารหลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยชำระในวันสมัคร
 
  • 10 มี.ค. 2566 เวลา 15:52 น.
  • 50,927

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^