LASTEST NEWS

30 พ.ย. 2566ผลประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบร่าง ให้ยื่นการขอย้ายครู ให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 29 พ.ย. 2566ก.ค.ศ.ปรับเพิ่มทางเลือกใช้เกณฑ์ PA ไฟเขียว 6 ข้อประเมินข้าราชการครู เดินหน้าระบบพร้อมใช้ปี 67 29 พ.ย. 2566“ธนุ” โยกงานจัดซื้อจัดจ้างรร.เล็กให้เขตพื้นที่ดูแล ย้ำต้องทำอย่างโปร่งใส 28 พ.ย. 2566โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประกาศหยุดเรียน วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.66 และเรียนออนไลน์วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.66 28 พ.ย. 2566เสมา 2 มอบนโยบายฟื้นสอบเทียบ  ยังไม่สรุปแจกแท็บเล็ตหรือโน๊ตบุ๊ก ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อดีข้อเสีย 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยล็อตใหญ่ 8 กลุ่มวิชาเอก รวม 116 อัตรา 28 พ.ย. 2566เปิดรายละเอียด ! ครม.เห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมทุกกลุ่ม 28 พ.ย. 2566ด่วน! อุบลฯ เขต 2 ประกาศสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี'66 ใหม่ เหตุ มรภ.อุบลฯ ผลิตข้อสอบไม่ตรงตามประกาศ 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ 5,000 อัตรา วุฒิ ม.6, ปวช.หรือเทียบเท่า รับสมัคร 11-20 ธ.ค.2566 28 พ.ย. 2566ครม. เห็นชอบหลักการ ปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 1.8 หมื่นบาท

เทศบาลนครระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 อัตรา

  • 10 มี.ค. 2566 เวลา 15:52 น.
  • 50,474
เทศบาลนครระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เทศบาลนครระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลนครระยอง

ประกาศเทศบาลนครระยอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

ด้วยเทศบาลนครระยอง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ และกรณีบรรจุแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล จำนวน 11 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 11 อัตรา ดังนี้

1.1 กรณีการบรรจุแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับร้าชการในกรณีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันได้ จำนวน 7 อัตรา ดังนี้
     - สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
     - สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 3 อัตรา
     - สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

1.2 กรณีการบรรจุแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
     - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
     - สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
     - สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
     - สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา


2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
     2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 หมวด 1 ข้อ 6 ดังต่อไปนี้
           ก. คุณสมบัติทั่วไป
               (1) มีสัญชาติไทย
               (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
               (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
           ข. ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
               (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
               (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยองกำหนด คือ
                    1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
                    2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
                    3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                    4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
                    5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด
               (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี๋ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
               (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
               (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
               (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
               (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
               (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
               (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี๋ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
               (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
               (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

     2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          2.2.1 รายละเอียดตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติคุณสมบัติของผู้สมัคร คุณวุฒิการศึกษา และความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกนี้ เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
          2.2.2 บัญชีรายชื่อผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)

3. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
   ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิดังนี้
     3.1 วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
     3.2 วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
     3.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วยอัตราเงินเดือน 15,800 บาท
     3.4 วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 17,690 บาท
     3.5 วุฒิปริญญาโท ทั่วไป ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 19,690 บาท
     3.6 ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วยรับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 18,690 บาท

4. กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
     ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วนตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง (อาคารหลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) โดยชำระในวันสมัคร
 
  • 10 มี.ค. 2566 เวลา 15:52 น.
  • 50,474

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^