LASTEST NEWS

03 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.ออกหนังสือด่วนที่สุด ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย 03 มิ.ย. 2566โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 18,000.-บาท 02 มิ.ย. 2566สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 59 อัตรา รายงานตัว 15 มิถุนายน 2566 02 มิ.ย. 2566การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 02 มิ.ย. 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 184 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20-28 มิ.ย.2566 01 มิ.ย. 2566สพฐ.ประกาศเพิ่มเติม 5 วิชาสาขาขาดแคลน ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 31 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2566สมศ.เพิ่มเกณฑ์ประเมินภายนอก ปี67 ถ้าสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะมีผลต่อคะแนนที่ได้

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.- บาท สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 รับสมัครธุรการโรงเรียน 3 อัตรา

  • 13 ก.พ. 2566 เวลา 17:00 น.
  • 10,888
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.- บาท สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 รับสมัครธุรการโรงเรียน 3 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.- บาท สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 รับสมัครธุรการโรงเรียน 3 อัตราตั้งแต่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ชื่อตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
1.1.1 อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา

1.1.2 สถานที่ปฏิบัติงาน
1) โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จำนวน 1 อัตรา
2) โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเขียงฮาย อำเภอสุวรรณคูหา จำนวน 1 อัตรา
3) โรงเรียนบ้านโดกกะทอ อำเภอนาวัง จำนวน 1 อัตรา

1.1.3 ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
1) งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E- Office
2) งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล
3) งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
4) งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและ
ท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.1.4 ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
1.1.5 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ นับแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(5) ไม่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือฬนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2. สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราซการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2511 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตำแหน่ง
(1) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
(2) มีความสามารถในการปฏิบัติงนสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ

4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ระหว่างวันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภาคเข้าตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.
 
  • 13 ก.พ. 2566 เวลา 17:00 น.
  • 10,888

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <