LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 22 เม.ย. 2567สพป.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1)  - ผลย้ายครู 2567 สพป.อ่างทอง 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า เงินเดือน 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567 22 เม.ย. 2567เขตแรก !! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เผยแล้ว สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2567 จำนวน 99 อัตรา 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.เชียงราย ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพม.เชียงราย 22 เม.ย. 2567สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สงขลา เขต 2 22 เม.ย. 2567สพม.พิจิตร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.พิจิตร

สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค

  • 08 ก.พ. 2566 เวลา 17:38 น.
  • 2,148
สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค กระจายอำนาจให้เกิดความคล่องตัว อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” ใน 5 ภาค ขึ้น เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้นโยบายหลัก 5 ข้อ และนโยบายเร่งด่วน 9 Quick win สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน    ให้เกิดความคล่องตัวสู่การบริหารจัดการ โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 

สอศ. จึงได้จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอจ.) ขึ้นใน 77 จังหวัด และออกระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค ให้การขับเคลื่อนนโยบาย การวางแผนงาน การบริหารงาน และการจัดการ เป็นไปอย่างมีระบบ มีความคล่องตัวต่อการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ตอบสนองความต้องการในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนาประเทศ 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ดำเนินการประสานงาน บริหารจัดการ และดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานใน 
2. กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษา มีหน้าที่ วิเคราะห์ เสนอแนะ บูรณาการ วางแผนงานนำไปสู่การขับเคลื่อน ส่งเสริม แนะนำการดำเนินงาน ประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. กลุ่มนิเทศการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ พัฒนางานด้านวิชาการ วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงให้คำแนะนำ และส่งเสริมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

 4. กลุ่มสารสนเทศและการติดตามประเมินผลการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ จัดทำแผนการรับนักเรียน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำข้อมูลด้านสารสนเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ประสานงานและติดตามการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงาน การประเมินผลทั้งสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้ สอศ. ให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด มีที่ตั้งประจำจังหวัด ดังนี้  1.กรุงเทพมหานคร  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 2.กระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 3.กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 4. กาฬสินธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ 5.กำแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 6.ขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 7.จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 8.ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 9.ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 10.ชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 11.ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 12.ชุมพร วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 13.เชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 14.เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 15.ตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง 16.ตราด วิทยาลัยเทคนิคตราด17.ตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก 18.นครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 19.นครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 20.นครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 21.นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 22.นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 23.นครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 24.นนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 25.นราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคบางนรา 26. น่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน 27. บึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 28.บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 29.ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 30.ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 31.ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 32.ปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 33.พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 34.พะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา35.พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา 36.พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 37.พิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 38.พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 39.เพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 40.เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 41.แพร่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 42.ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 43.มหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 44.มุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 45.แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยเทคนิคแม่ฮ่องสอน 46. ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 47.ยะลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา 48.ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 49.ระนอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง 50.ระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง 51.ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 52.ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 53.ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 54.ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 55.เลย  วิทยาลัยเทคนิคเลย 56.ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 57.สกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 58. สงขลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 59.สตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล 60.สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 61.สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 62.สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร63.สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 64.สระบุรี วิทยาลัยเทคนิศสระบุรี65.สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 66.สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 67.สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิศสุพรรณบุรี 68.สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 69.สุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 70.หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 71.หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 72.อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 73.อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 74.อุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 75.อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 76.อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 77.อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา
 
  • 08 ก.พ. 2566 เวลา 17:38 น.
  • 2,148

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^