LASTEST NEWS

04 มี.ค. 2567สพฐ. ปรับเกณฑ์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 พร้อมชู Soft Power แห่งชาติ 03 มี.ค. 2567กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า เงินเดือน 10,430+ บาท 03 มี.ค. 2567โรงเรียนสถาพรศึกษา (สองภาษา) รับสมัครครู 2 สาขาวิชา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 25,000 - 30,000.-บาท 03 มี.ค. 2567สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 11,400.-บาท  03 มี.ค. 2567องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 16,000บาท 03 มี.ค. 2567สพป.ตาก เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 8 จำนวน 4 อัตรา - รายงานตัว 7 มีนาคม 2567  03 มี.ค. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 13 จำนวน 6 กลุ่มวิชาเอก 15 อัตรา - รายงานตัววันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567  03 มี.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000-บาท ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2567 03 มี.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการครู รวม 12 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่ต้องมีวุฒิครูก็สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2567 03 มี.ค. 2567'เสมา2'ไม่หวั่นถูกมองเป็น รมต.โลกลืม ชี้ในยุค 'รมว.เพิ่มพูน'ทำเพื่อครูเยอะ ครูไม่ลืมแน่นอน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท

  • 06 ก.พ. 2566 เวลา 21:42 น.
  • 24,939
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
รับสมัคร :    พนักงานราชการ          

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง :    พนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาท้องถิ่น
เงินเดือน :    37,680 บาท
ประเภท :    เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก
2. มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
3. มีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    1. ให้คําปรึกษา แนะนํา แก่ปญหาด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบแก่บุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงาน สามารถดําเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนด
2. สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและวิชาชีพ
3. ให้ความรู้ คําแนะนํา ชี้แนะแนวทางด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น มาตรฐานประกันคุณภาพทุกระดับ ทุกประเภท และงานที่รับผิดชอบ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วิธีการเลือกสรร :    - ความรู้ความสามารถ
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีองค์ประกอบที่ 1 พิจารณาจากเอกสารแสดงผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 เรื่อง (50 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 2 ประเมินข้อเสนอวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สมัคร จากการสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
วิธีการประเมิน :

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :    ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินรวมกันทั้ง 2 องค์ประกอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลำดับตามคะแนนรวมการประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบ จากมากไปน้อย ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 
  • 06 ก.พ. 2566 เวลา 21:42 น.
  • 24,939

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^