LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

ธ.ก.ส.รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล 6 อัตรา

  • 18 ม.ค. 2566 เวลา 06:08 น.
  • 2,563
ธ.ก.ส.รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล 6 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ธ.ก.ส.รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11– 25 มกราคม 2566 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานประจำฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารจัดการข้อมูล
---------------------
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4 - 7 ปีบัญชี 2565 จำนวน
6 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1.1 พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ปฏิบัติงานบริหารจัดการข้อมูล(จำนวน 2 อัตรา)
การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ที่ประกอบไปด้วยงานจัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติกรอบมาตรฐานในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ทุกส่วนงานนำไปดำเนินการ
งานจัดทำมาตรฐานด้านการบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle) ประกอบด้วยคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) การกำหนดชุดข้อมูลสำคัญ (Critical Data Element : CDE) และการประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality) งานด้านสถาปัตยกรรมข้อมูลและกำหนดแนวทางในการพัฒนาแบบจำลองข้อมูลคลังข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเข้าถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการจัดทำเส้นทางไหลของข้อมูล(Data flow)
 1.2 พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลงานวิทยาการข้อมูล (จำนวน 4 อัตรา)
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ วิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลและออกแบบอัลกอริธึม (Algorithm) การ
วิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ (Prescriptive Analytics) งานศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จัดทำต้นแบบ (Prototype)เพื่อหาโอกาสและขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลวางแผนการจัดหา รวบรวมข้อมูล ประสานและเชื่อมโยงการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงระบบงานจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหากไม่สามารถได้จากแหล่งใด ๆ ตลอดจนการประสานงานต่าง ๆ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 2.1 พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ปฏิบัติงานบริหารจัดการข้อมูล(จำนวน 2 อัตรา)
 2.1.1 อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 2.1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กร ของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.8 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
3.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
3.12 ปัจจุบันไม่ดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

4. การรับสมัคร
 4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
 4.2 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11– 25 มกราคม 2566 โดยส่ง ประวัติส่วนบุคคล (Resume) ไปที่ E-mail ของธนาคาร recruit_hr@baac.or.th โดยระบุชื่อหัวข้อของการส่ง E-mail
ในการสมัครว่า สมัครงานตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล งานวิเคราะห์ข้อมูล งานวิทยาการข้อมูล หรือ งานบริหารจัดการข้อมูล (สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.jobtopgun.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  • 18 ม.ค. 2566 เวลา 06:08 น.
  • 2,563

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^