LASTEST NEWS

06 ก.พ. 2566ศธ 04009/ว 606 เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. 05 ก.พ. 2566ผิดไหมที่ไม่รับสายไม่ตอบไลน์เรื่องงานในวันหยุด 05 ก.พ. 2566โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท 05 ก.พ. 2566โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล รับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 9-15 ก.พ.2566 05 ก.พ. 2566โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา รับสมัครครูประจำชั้น 11 อัตรา เงินเดือน 13,000-15,000 บาท 05 ก.พ. 2566ไม่ต้องผ่าน ภาค ก 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับพนักงานราชการ 05 ก.พ. 2566รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.2566 04 ก.พ. 2566ลิงก์ประกาศผลการแข่งขัน..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดน่าน 04 ก.พ. 2566โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.พ.66 04 ก.พ. 2566‘ตรีนุช’ให้อำนาจผอ.รร.สั่งปิดสถานศึกษา หากฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน

((วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา)) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 36 อัตรา

  • 12 ม.ค. 2566 เวลา 20:26 น.
  • 3,445
((วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา)) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 36 อัตรา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 36 อัตรา (วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา)  ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มกราคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูล จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฉบับที่ 3070 /2565
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2566 จำนวน 36 อัตรา จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
    1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา
         1.1.1 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
         1.1.2 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
         1.1.3 นักวิชาการแผนและสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
         1.1.4 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
         1.1.5 นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 อัตรา
         1.1.6 นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
         1.1.7 พนักงานช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา


    1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ จำนวน 29 อัตรา
         1.2.1 นักวิชาการวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
         1.2.2 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
         1.2.3 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
         1.2.4 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
         1.2.5 นักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
         1.2.6 นักตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
         1.2.7 นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
         1.2.8 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
         1.2.9 นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
         1.2.10 นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
         1.2.11 นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
         1.2.12 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 4 อัตรา
         1.2.13 นักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

   รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดสอบทุกตำแหน่งในวันเดียวกัน และโปรดตรวจสอบตำแหน่งที่สมัครว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด และตรงตามความต้องการสมัครก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร เมื่อชำระเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565
    2.2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
    2.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
    2.4 คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้
    2.5 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครครั้งนี้
    2.6 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง อาจมีความผิดตามกฎหมาย
    2.7 ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
    2.8 ผู้สมัครต้องมีความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร
    2.9 ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http:/hr.kku.ac.th เว็บไซต์กองทรัพยากรบุคคล เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาปฏิบัติงาน) ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566


4. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
    วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อ และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อตามการชำระเงินเท่านั้น สำหรับคุณสมบัติจะตรวจสอบในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
 
  • 12 ม.ค. 2566 เวลา 20:26 น.
  • 3,445

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^