LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) (เพิ่มเติม) - ผลย้ายครู 2567 สพม.ชลบุรี ระยอง 25 เม.ย. 2567สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 เม.ย. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 8-14 พ.ค.2567 24 เม.ย. 2567สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ 350 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,540 - 22,750 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. - 8 พ.ค. 2567 24 เม.ย. 2567สพป.เลย เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เลย เขต 2 24 เม.ย. 2567สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 24 เม.ย. 2567สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สกลนคร เขต 2

โรงเรียนวัดใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17-25 ม.ค.2566

  • 11 ม.ค. 2566 เวลา 18:04 น.
  • 8,258
โรงเรียนวัดใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17-25 ม.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17-25 ม.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดใหญ่

ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนวัดใหญ่อําเภอพระสมุทรเจดีย์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง ดังนี้

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง
จํานวน 2 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/คน หักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%)

1.1 วิชาเอกภาษาไทย 
1.2 วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
1.3 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
1.4 วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
1.5 วิชาเอกสังคมศึกษา 
1.6 วิชาเอกศิลปะ
1.7 วิชาเอกคอมพิวเตอร์
1.8 วิชาเอกดนตรีไทย
1.9 วิชาเอกประถมศึกษา
1.10 วิชาเอกการงานอาชีพ
1.11 วิชาเอกปฐมวัย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอก ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนวัดใหญ่อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา
8.30 น. – 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการของโรงเรียนวัดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  • 11 ม.ค. 2566 เวลา 18:04 น.
  • 8,258

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^