LASTEST NEWS

27 มี.ค. 2566สพม.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้องขอย้ายฯ ตำแหน่งครู ปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 27 มี.ค. 2566โรงเรียนบดินทรวิเทศศึกษาบ้านฉาง รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา เงินเดือน 15,050.- บาท ตั้งแต่บัดนี้- 5 เมษายน   27 มี.ค. 2566เทศบาลนครระยอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 อัตรา 27 มี.ค. 2566(( ลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ สมัครปี 2565 สอบปี พ.ศ.2566 27 มี.ค. 2566บัญชีนักวิชาการศึกษาฯ สังกัดกศน. ได้เฮ !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งการคัดเลือกจากผู้ขึ้นบัญชีไปบรรจุ 33 อัตรา 27 มี.ค. 2566ประกาศแล้ว !! ผลสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 27 มี.ค. 2566ประกาศแล้ว!!! ผลการคัดเลือก รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 เช็กรายชื่อที่นี่ 27 มี.ค. 2566วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ รับสมัครครู 2 อัตรา เงินเดือน 12,000-15,000.-บาท (ไม่จำเป็นต 27 มี.ค. 2566โรงเรียนหอวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน 2566 27 มี.ค. 2566สรุปพ.ร.บ.กยศ.ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ไม่ต้องมีคนค้ำ เปิดมิติใหม่ชำระหนี้ 'ตัดเงินต้นก่อนดอก'

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 ม.ค.2566

  • 11 ม.ค. 2566 เวลา 17:44 น.
  • 2,198
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 ม.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 ม.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานบริการ(โยธา) 1 อัตรา และพนักงานบริการ (ทำความสะอาด) 1 อัตรา ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และได้รับมอบหมายอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 59/0586 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน  3  อัตรา (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)    
    1.1 พนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน  1  อัตรา  
    1.2 พนักงานบริการ (โยธา) จำนวน  1  อัตรา 
    1.3 พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน  1  อัตรา 

2.  ค่าตอบแทน  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
    2.1 พนักงานโสตทัศนศึกษา ค่าตอบแทน 9,300 บาท/เดือน 
    2.2 พนักงานบริการ (โยธา) ค่าตอบแทน 7,460 บาท/เดือน 
        2.3 พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) ค่าตอบแทน 7,460 บาท/เดือน 

3.  คุณสมบัติทั่วไป
    1)  มีสัญชาติไทย
    2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
    3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
    5)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น
    6)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
    7)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
    8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
    10)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
    11)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
    12)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
    13)  มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงาน และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
    14)  ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
    15)  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
    16)  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่

4.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     4.1 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา
          1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) สาขาวิชาดังต่อไปนี้
              -  สาขาวิชาไฟฟ้า
              -  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
              -  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
              -  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
              -  วุฒิ/สาขา/ที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนศึกษา      
          2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาดังต่อไปนี้
              1)  วิทยาการคอมพิวเตอร์
              2)  คอมพิวเตอร์ศึกษา
              3)  เทคโนโลยีสารสนเทศ
              4)  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
              5)  วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์                
              6)  วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนศึกษา
          3. บริการติดตั้งระบบเสียง  ระบบแสง  ระบบภาพ  ภายในห้องประชุมต่างๆ
          4. บำรุงรักษา  ตรวจเช็คสภาพ  และซ่อมบำรุงอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิด
          5. อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องเสียงและสื่อต่างๆ
          6. ควบคุมสื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้
          7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
    
     4.2 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (ช่างโยธา)    
          1. เพศชาย
          2. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
          3. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
          4. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
          5. ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง
          6. มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบเอาใจใส่หน้าที่
          7. ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน
          8. เป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา
          9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
    

     4.3 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำความสะอาด)
          1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
          2. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
          3. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
          4. ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง
          5. มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบเอาใจใส่หน้าที่
          6. ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน
          7. เป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา
          8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

หมายเหตุ   โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จะประกาศสถานที่สอบแข่งขันอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือทางเว็บไซต์ www.pks.ac.th

5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
     สมัครได้ที่  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ตั้งแต่วันที่  17 – 23 มกราคม พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. 


รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  • 11 ม.ค. 2566 เวลา 17:44 น.
  • 2,198

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^