LASTEST NEWS

06 ก.พ. 2566ศธ 04009/ว 606 เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. 05 ก.พ. 2566ผิดไหมที่ไม่รับสายไม่ตอบไลน์เรื่องงานในวันหยุด 05 ก.พ. 2566โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท 05 ก.พ. 2566โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล รับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 9-15 ก.พ.2566 05 ก.พ. 2566โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา รับสมัครครูประจำชั้น 11 อัตรา เงินเดือน 13,000-15,000 บาท 05 ก.พ. 2566ไม่ต้องผ่าน ภาค ก 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับพนักงานราชการ 05 ก.พ. 2566รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.2566 04 ก.พ. 2566ลิงก์ประกาศผลการแข่งขัน..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดน่าน 04 ก.พ. 2566โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.พ.66 04 ก.พ. 2566‘ตรีนุช’ให้อำนาจผอ.รร.สั่งปิดสถานศึกษา หากฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ม.ค.2566

  • 10 ม.ค. 2566 เวลา 22:49 น.
  • 4,862
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ม.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ม.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ประกาศโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ครูอัตราจ้าง (ครูไทย) จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ดังนี้
1.1.1 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.1.3 สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
1.1.4 สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
1.1.5 สาขาวิซาแนะแนว จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา

1.2 ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1.2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา

1.3 บุคลากรสนับสนุน จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
1.3.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1) เพศชาย/หญิง
2) มีสัญชาติไทย
3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใต้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเพื่อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตังนี้
(5.1) โรคเรื้อนในระยะติตต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(5.2) วัณโรคในระยะอันตราย
(5.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม
(5.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(5.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ที่จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
3.1 คุณสมบัติทั่วไปของครูอัตราจ้าง (ครูต่างชาติ)
- เพศขาย/หญิง
-ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง
- มีความมุ่งมั่น อดทน เสียสละในการทำงาน มีความรับผิดขอบ ซื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- เป็นผู้มีบุคสิกและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับอาชีพครู
- เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่ตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว

3.2 คุณสมบัติเฉพาะครูอัตราจ้าง (ครูไทย)
- เพศชาย/หญิง
- ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามณร นักพรต นักบวช
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง
- มีความมุ่งมั่น อดทน เสียสระในการทำงาน มีความรับผิดขอบ ซื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- เป็นผู้มีบุคลิกและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับอาชีพครู

เป็นผู้ใด้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลัวและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา

เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 4ถ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

3.3 คุณสมบัติเฉพาะ (บุคลากรสนับสนุน)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาขาวิชาอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องงานบุคคล
อาคาร A ชั้น 1 ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  • 10 ม.ค. 2566 เวลา 22:49 น.
  • 4,862

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^