LASTEST NEWS

29 พ.ค. 2567สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้!! 29 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” เผยยังไม่ได้ข้อยุติงบฯแจกแท็บเล็ต !!! รอสภาฯเคาะ 29 พ.ค. 2567ด่วน! ประกาศแล้ว !! เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ (ว16) 2567 จำนวน 606 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 7-13 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 29 พ.ค. 2567ศธ. เดินหน้า เช่าไอแพด, แท็บเล็ต, โน๊ตบุ๊ก แจกนักเรียน – ครู 6 แสนเครื่อง ปี’68 29 พ.ค. 2567อาชีวะ เตรียมเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 606 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 7-13 มิ.ย.2567 28 พ.ค. 2567ดัน ผอ.รร.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา 28 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3216 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 2567สพป.สระแก้ว เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) 28 พ.ค. 2567“เพิ่มพูน” ฝากบอร์ดสทศ.ชุดใหม่คิดนอกกรอบ มุ่งเป้ายกระดับการทดสอบ 28 พ.ค. 2567ศธ.เตรียมตั้งผอ.รร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานจนท.ยึดบุหรี่ไฟฟ้า

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 04 ม.ค. 2566 เวลา 16:16 น.
  • 1,695
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 3-11 มกราคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

ประกาศโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ด้วยโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา) จำนวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว3034  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฎิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
1.1 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน  1  อัตรา
  
2. ขอบเขตภารกิจหน้าที่ ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ                        
2.1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนในวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาการจัดจ้าง ตามปีงบประมาณ
2.2 ปฏิบัติหน้าที่สอน 5 วันทำการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30-16.30 น.
2.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอนส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2.4 ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
2.5 มีความสามารถในการปรับตัวในทุกสถานการณ์ ทำงานมีความเป็นมิตร สุภาพ  ต่อเพื่อนร่วมงาน
2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   ดังนี้     
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา/วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โดยมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาลัย อนุมัติการจบหลักสูตรของสถานศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  
 
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้วตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัคร 
 3.2 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น                          (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน                           
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี            
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
(13) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร
            
4. อัตราจ้าง                        
4.1 ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 15,000 บาท     
4.2 ระยะเวลาการจัดจ้าง ตามปีงบประมาณ
  
5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 3-11 มกราคม 2566  เวลา o8.30 – 16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร 
  • 04 ม.ค. 2566 เวลา 16:16 น.
  • 1,695

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^