LASTEST NEWS

19 มี.ค. 2566สพม.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 297 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย รอบที่ 1/2566 จำนวน 260 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการครูผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 240 ราย 19 มี.ค. 2566สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566  19 มี.ค. 2566สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1 จำนวน 167 ราย 19 มี.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-23 มีนาคม 2566 19 มี.ค. 2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 19 มี.ค. 2566สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอย้าย ปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 ราย 19 มี.ค. 2566สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566 18 มี.ค. 2566โรงเรียนเทพนรรัตน์(อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ) รับสมัครครูผู้สอน 4 วิชาเอก ตั้งแต่บัดนี้-27 มีนาคม 2566

ธนาคาร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 สมัครทางอินเทอร์เน็ต 13-27 ธ.ค.2565

  • 15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:39 น.
  • 5,056
ธนาคาร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 สมัครทางอินเทอร์เน็ต 13-27 ธ.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ธนาคาร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 สมัครทางอินเทอร์เน็ต 13-27 ธ.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ระดับ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 1.1 พนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงาน ช่างภาพ (จำนวน 1 อัตรา)
 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดิทัศน์ในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพ บันทึกเสียง รวมถึงการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้บริการสำเนาภาพถ่ายและวีดิทัศน์ ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 1.2 พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารการตลาด การโฆษณา
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (New Media) (จำนวน 2 อัตรา) วางแผนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน งานโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร งานออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงงานผลิตเทปโทรทัศน์ รายการวิทยุ สิ่งพิมพ์งานศิลปกรรม และภาพถ่าย ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 1.3 พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน Graphic Designer (จำนวน 1 อัตรา)
ดูแลรับผิดชอบงานด้านกราฟิกดีไซน์และสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร ให้มีความทันสมัยสวยงาม มีเอกลักษณ์ ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ออกแบบสื่อโฆษณา ผลิตภัณฑ์ ออกแบบสื่อออนไลน์ ออกแบบ Infographic และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ประมาณการความต้องการ จำนวนความต้องการประมาณ 4 อัตรา

3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่27 ธันวาคม 2565)
3.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชน สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อ/ผลิตสื่อ การโฆษณา การตลาด เทคโนโลยีการศึกษาโสตทัศนศึกษา การตลาดดิจิทัล นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนดภายในวันที่27 ธันวาคม 2565
3.3 มีสัญชาติไทย
3.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.5 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ)โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.8 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.10 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
3.11 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.12 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.13 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
3.14 ปัจจุบันไม่ดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 4.1 พนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงาน ช่างภาพ (จำนวน 1 อัตรา)
 1) เพศชาย
 2) มีประสบการณ์ทำงานด้านบันทึกภาพนิ่ง งานสำเนาภาพนิ่ง และงานบันทึกภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อวีดิทัศน์ในการเสนองาน ลงเสียงวีดิทัศน์ งานสำเนาภาพเคลื่อนไหว รวมถึงจัดทำระบบฐานข้อมูลสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยจัดทำเป็นแฟ้มสรุปผลงาน (Portfolio) เพื่อให้กรรมการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์
 3) มีทักษะในการถ่ายภาพ การจัดแสง และเทคนิคการใช้กล้องถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี
 4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office / Internetเทคนิคอุปกรณ์กล้องและ โปรแกรมตัดต่อ Adobe Photoshop / Adobe Premiere pro / Light Room และอื่น ๆ
 5) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายและสามารถทำงานนอกเวลาได้ รวมทั้งเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
6) สามารถเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้
4.2 พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารการตลาด การโฆษณาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (New Media) (จำนวน 2 อัตรา)
 1) มีความรู้ในเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (New Media)
 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (New Media) เช่น สื่อ Digital / Infographic / Motion graphic / Animation เป็นต้น
 3) มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน พูด เขียน และใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรม (Event) และการเป็นพิธีกร หรือ MC (Master of Ceremonies) ได้
 4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Word /Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
 5) มีความสามารถในการเขียนข่าวบทความ สารคดี บท วีดิทัศน์ และการเขียนเพื่อการโฆษณารวมทั้งการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยจัดทำแฟ้มสรุปผลงาน (Portfolio) เพื่อให้กรรมการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์
4.3 พนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงาน Graphic Designer (จำนวน 1 อัตรา)
 1) มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรู้ในเรื่องสื่อออนไลน์ / ออฟไลน์
 2) มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ (New Media)เช่น สื่อ Digital / Infographic / Motion graphic / Animation เป็นต้น
 3) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Adobe Photoshop /Adobe Illustrator เป็นต้น
 4) มีความรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์
 5) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการพิมพ์และการจัดการสีของสื่อสิ่งพิมพ์
 6) มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบกราฟิกสื่อประชาสัมพันธ์ ผลงานการออกแบบกราฟิกโดยจัดทำเป็นแฟ้มสรุปผลงาน (Portfolio) เพื่อให้กรรมการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์

5. การรับสมัครการสอบ
5.1 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 –27 ธันวาคม 2565
5.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครตามที่ธนาคารกำหนดและเลือกตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกปฏิบัติงานตามข้อ 1.1 – 1.3 ได้เพียงตำแหน่งเดียว
เท่านั้น โดยผู้สมัครรับรองความถูกต้องข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ต่อผู้สมัครเองตามวันเวลาที่ธนาคารกำหนด
5.3 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินแบบ QR Code สามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ทุกธนาคาร จำนวนเงินรวม 450 บาท (ตั้งแต่วันที่ 13 - 28 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น.เท่านั้น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการเสริม SMS 50 บาท
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและศึกษาประกาศของธนาคารให้ครบถ้วนก่อนชำระเงิน เนื่องจากไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินค่าสมัครได้
5.4 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบและพิมพ์ใบสมัครสอบได้หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการสรรหาและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศการสรรหาฉบับนี้ทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  • 15 ธ.ค. 2565 เวลา 14:39 น.
  • 5,056

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^