LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

  • 08 ธ.ค. 2565 เวลา 06:36 น.
  • 5,565
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 7-13 ธันวาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

ด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนจึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่งกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.2 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
- วิชาเอก เกษตร จำนวน 1 อัตรา
1.3 ระยะเวลา ในการจ้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา
- อัตราเงินเดือน 18,000.- บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1 . มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ
ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
(3) หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
(4) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนประจำและทำหน้าที่ครูประจำเรือนนอนได้

3. การรับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่ 7 – 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

การรับสมัคร
วันเวลาในการสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2565
เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  • 08 ธ.ค. 2565 เวลา 06:36 น.
  • 5,565

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^