LASTEST NEWS

06 ก.พ. 2566ศธ 04009/ว 606 เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. 05 ก.พ. 2566ผิดไหมที่ไม่รับสายไม่ตอบไลน์เรื่องงานในวันหยุด 05 ก.พ. 2566โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท 05 ก.พ. 2566โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล รับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 9-15 ก.พ.2566 05 ก.พ. 2566โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา รับสมัครครูประจำชั้น 11 อัตรา เงินเดือน 13,000-15,000 บาท 05 ก.พ. 2566ไม่ต้องผ่าน ภาค ก 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับพนักงานราชการ 05 ก.พ. 2566รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.2566 04 ก.พ. 2566ลิงก์ประกาศผลการแข่งขัน..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดน่าน 04 ก.พ. 2566โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.พ.66 04 ก.พ. 2566‘ตรีนุช’ให้อำนาจผอ.รร.สั่งปิดสถานศึกษา หากฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

  • 08 ธ.ค. 2565 เวลา 06:36 น.
  • 4,673
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 7-13 ธันวาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

ด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนจึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่งกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.2 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
- วิชาเอก เกษตร จำนวน 1 อัตรา
1.3 ระยะเวลา ในการจ้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา
- อัตราเงินเดือน 18,000.- บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1 . มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ
ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
(3) หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
(4) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนประจำและทำหน้าที่ครูประจำเรือนนอนได้

3. การรับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่ 7 – 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

การรับสมัคร
วันเวลาในการสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2565
เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  • 08 ธ.ค. 2565 เวลา 06:36 น.
  • 4,673

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^