LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2566นิด้าโพลเผย ข้าราชการ 71% ไม่เห็นด้วย ! แบ่งจ่ายเงินเดือน 2 รอบ 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ยะลา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ยะลา 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สระแก้ว เขต 1 25 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 25 ก.ย. 2566ประกาศแล้ว!! ทุนโครงการ สควค. ปี 2567 รับวุฒิ ม.6 เรียน ป.ตรี-โท 75 อัตรา จบแล้วบรรจุทันที! 25 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 24 ก.ย. 2566โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูผู้สอนและพนักงานจ้าง 46 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้- 27 กันยายน 2566 24 ก.ย. 2566กรมป่าไม้ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 69 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้-16 ตุลาคม 2566

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

  • 08 ธ.ค. 2565 เวลา 06:36 น.
  • 5,162
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 7-13 ธันวาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

ด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนจึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่งกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.2 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
- วิชาเอก เกษตร จำนวน 1 อัตรา
1.3 ระยะเวลา ในการจ้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา
- อัตราเงินเดือน 18,000.- บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1 . มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ
ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
(3) หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
(4) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนประจำและทำหน้าที่ครูประจำเรือนนอนได้

3. การรับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่ 7 – 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

การรับสมัคร
วันเวลาในการสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 ธันวาคม 2565
เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  • 08 ธ.ค. 2565 เวลา 06:36 น.
  • 5,162

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <