LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท

กรมการจัดหางาน รับพนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิปวช.ทุกสาขา ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่ 21-25 พ.ย.2565

  • 23 พ.ย. 2565 เวลา 08:57 น.
  • 3,406
กรมการจัดหางาน รับพนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิปวช.ทุกสาขา ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่ 21-25 พ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กรมการจัดหางาน รับพนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิปวช.ทุกสาขา ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่ 21-25 พ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
รับสมัคร :    พนักงานราชการ   

โดยมีรายละเอียดดังนี้
       
ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เงินเดือน :    11,280 บาท
ประเภท :    บริการ
จำนวน :    2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก การประมวลผล จัดทำทะเบียนต่าง ๆ และตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตำแหน่ง :    นักวิชาการฝึกอบรม
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานทางด้านการฝึกอบรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมรวมข้อมูลรวมถึงการปฏิบัติงานด้านฝึกอบรมในงานเกี่ยวข้องด้านแรงงาน การวางแผน โครงการปฏิบัติงานและพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน การประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมการทำงานของแรงงานที่ทำงานในประเทศไทย การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทำ อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง :    นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย)
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยด้านตลาดแรงงาน หรือด้านแรงงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ สร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือสำหรับการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปรผลข้อมูล และเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัย จัดทำรายงานผลการศึกษา และข้อเสนอแนะการวิจัยด้านแรงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตำแหน่ง :    นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการมีงานทำ การทดสอบด้านจิตวิทยาเพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ การศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และข้อมูลอาชีพ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการให้บริการคำปรึกษาแนะแนวแก่ผู้มารับบริการ การบริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา คนหางาน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มในด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพในระบบ ข้อมูลแหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเงินทุน และตำแหน่งงานว่างในตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความสนใจ และค่านิยมของบุคคล ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มต่างๆเกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาทางอารมณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลดำเนินงาน เพื่อประเมินทางเทคนิคที่ใช้ในการให้คำปรึกษาแนะนำ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง :    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน :    19,500 บาท
ประเภท :    วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานทางวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูล ศึกษารายละเอียดของระบบงานและระบบข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนด กระบวนการทำงานของระบบ ประมวลผลระบบงานและระบบข้อมูล ติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประมวลผล ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง สามารถพัฒนาระบบในรูปแบบ Web Technology ได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตำแหน่ง :    นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เงินเดือน :    37,680 บาท
ประเภท :    เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
2. มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หรือวางแผนและบริหารกำลังคนขององค์กร ดังนี้
2.1 สำหรับวุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.2 สำหรับวุฒิปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 8 ปี
2.3 สำหรับวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 6 ปี
3. มีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    1. ศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างและปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างระหว่างจังหวัดเพื่อให้เห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงแนวคิด เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ภาพรวมและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาในแต่ละจังหวัดมีความเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การปรับความต้องการแรงงาน
ของประเทศ ปรับกำลังแรงงานให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน และวางแนวทางรักษาเสถียรภาพของตลาดแรงงาน
2. วางแผนพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของกรมการจัดหางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนส่งผลให้ตำแหน่งงานบางตำแหน่งหายไป และก่อให้เกิดความหลากหลายของงานในตลาดแรงงานที่ต้องการแรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดแรงงานให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของแต่ละพื้นที่
3. วางแผนหรือร่วมดำเนินการติดตาม และประเมินผลด้านการพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึก พร้อมทั้งวางแผนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
4. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึกและเครื่องมือในการคัดกรองผู้สมัครงานด้วยแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและตลาดแรงงานในปัจจุบัน
5. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึก และประเมินข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบ ก่อนวางแผนแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
6. ประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐและเพิ่มศักยภาพการให้บริการของรัฐให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
7. ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารของกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมหารือ เจรจา เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานร่วมกัน
8. ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนหางานหรือผู้ต้องการหางานทำ
9. ถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงลึกได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
10. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

การรับสมัคร
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ http://www.doe.go.th/ หรือ https://doe.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร[1], [2]
 
  • 23 พ.ย. 2565 เวลา 08:57 น.
  • 3,406

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^