LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 ก.ย. 2566รอเรียกบรรจุ เฮ! ก.ค.ศ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 12,514 อัตรา 18 ก.ย. 2566“เสมา2” แจงคุมสพฐ.ลั่นเจอทุจริตถูกเชือดโทษวินัยแน่ 18 ก.ย. 2566สพฐ.พร้อมหนุนนโยบาย”เพิ่มพูน” เดินหน้าลดภาระครู 18 ก.ย. 2566ด่วน !! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 23 อัตรา ตั้งแต่ 24 ต.ค. - 1 พ.ย.2565

  • 20 ต.ค. 2565 เวลา 23:23 น.
  • 15,750
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 23 อัตรา ตั้งแต่ 24 ต.ค. - 1 พ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 23 อัตรา ตั้งแต่ 24 ต.ค. - 1 พ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

    ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนและกลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ฉะนั้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 14004/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/6559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 14009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    1.1 ตำแหน่งพนักงานราชการ
         1.1.1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
                 ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป
                 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
                 (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                 (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์
                 (3) ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
                 (4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

                 อัตราว่าง 21 อัตรา ดังนี้
                 กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
                 กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 6 อัตรา
                 กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
                 กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
                 กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
                 กลุ่มที่ 6 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
                 กลุ่มที่ 7 กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
                 กลุ่มที่ 8 กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
                 กลุ่มที่ 9 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
         ค่าตอบแทน 18,000 บาท
         สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
         ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง โดยเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ

         1.1.2 ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
                 ชื่อกลุ่มงาน บริการ
                 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
                 (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                 (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                 (3) ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
                 (4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

                 อัตราว่าง 2 อัตรา ค่าตอบแทน ดังนี้
                 1.1 ค่าตอบแทน 13,800 บาท/เดือน สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าๆปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำหรับผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
                 1.2 ค่าตอบแทน 13,010 บาท/เดือน สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ปกศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
                 1.3 ค่าตอบแทน 11,280 บาท/เดือน สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
                 1.4 ค่าตอบแทน 10,430 บาท/เดือน สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2547 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง โดยเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ

    1.2 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         1.2.1 คุณสมบัติทั่วไป
                 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
                 (1) มีสัญชาติไทย
                 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
                 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
                 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
                 (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2544
                 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราซการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
                 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร ทางการศึกษา
                 (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษมหาชน หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
                 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
                 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ นี้หรือตามกฎหมายอื่น
                 (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
                 (14) ไม่เป็นพระภิกษุสงย์ หรือสามเณรตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เพื่อห้ามพระภิกษุสามเณร หรือวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538

หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

         1.2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
                 (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิซาเอกที่ปิดรับสมัคร รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
                 (2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ที่ยังไม่หมดอายุภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย) ซึ่งออกโดยคุรุสภา

         1.2.3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
                 1.2.3.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
                 1.2.3.2 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาขั้นสูง (ปกศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อ จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
                 1.2.3.3 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
                 1.2.3.4 คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. การรับสมัคร
    2.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
          ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครหรือ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.ret2.go.th/ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมทุ่งกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าให้ใส่รองเท้าหุ้มสันหรือรัดส้นเท่านั้น

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบประกาศ
  • 20 ต.ค. 2565 เวลา 23:23 น.
  • 15,750

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <