LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

โรงเรียนบ้านบะแค รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย เงินเดือน 15,050 บาท

  • 19 ต.ค. 2565 เวลา 16:25 น.
  • 1,367
โรงเรียนบ้านบะแค รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย เงินเดือน 15,050 บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านบะแค รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย เงินเดือน 15,050 บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านบะแค

ประกาศโรงเรียนบ้านบะแค
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาเอกภาษาไทย

ด้วยโรงเรียนบ้านบะแค อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 1 การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 13 มาตรา 14 การกำหนดหลักเกณฑ์และการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 13 ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจกำหนดให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดตามมาตรา 17 และอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2559 ลว.15 สิงหาคม พ.ศ.2559 ว่าด้วยมาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและบริหารกิจการของสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเอกภาษาไทย ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาตำแหน่ง ครูช่วยสอน (อัตราเงินเดือน 15,050 บาท) จำนวน 1 อัตรา
1.1 วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1. เพศชาย - หญิง
2.2. มีสัญชาติไทย
2.3. อายุ 23-55 ปี
2.4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกตามที่ดำเนินการประกาศรับสมัคร
2.5. มีใบประกอบวิชาชีพครู
2.6. สุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว เช่น วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรัง โรคสมองเสื่อม โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.7. มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน รักในงานที่ทำ
2.8. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ
2.9. มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.10. ถ้ามีประสบการณ์ทางการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครเละยื่นใบสมัคร่ได้ ณ โรงเรียนบ้านบะแค อำเกอแวงใหญ่ จังหวัดขอนเก่น ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 ไม่เวันวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 19 ต.ค. 2565 เวลา 16:25 น.
  • 1,367

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^