LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567

โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”  รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 11,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-21 ต.ค.2565

  • 15 ต.ค. 2565 เวลา 14:06 น.
  • 1,847
โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”  รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 11,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-21 ต.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”  รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 11,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 10-21 ตุลาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”

ประกาศโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย

    ด้วยโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

    อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร งานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
    1.1 สาขาวิชาที่รับสมัคร
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
- สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
    1.2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
    1.3 ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญา 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มีนาคม 2566

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา
    2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
    2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
    2.5 เป็นผู้มีความสามารถทบทวนความรู้อย่างเข้มให้กับนักเรียนในวิชาที่ตนรับผิดชอบเพื่อ เตรียมความพร้อมในการทดสอบในระดับต่าง ๆ ได้

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
    3.2 มีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
    3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่ง ออกโดยคุรุสภา

4. ขอบข่ายการปฏิบัติงาน
    4.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
    4.2 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่เพจ โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 ตุลาคม 2565

6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
    6.1 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัครและสำเนา ปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว (ถ้ามี)
    6.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
    6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    6.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    6.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
    6.7 ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ

7. การยื่นใบสมัคร
    ผู้สมัครรับและยื่นใบสมัครสอบแบบออนไลน์ กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบตามที่กำหนดและนำเอกสารหลักฐานการสมัครตัวจริงให้ คณะกรรมการตรวจสอบก่อนสอบข้อเขียน

8. วิธีการคัดเลือก
    สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
    จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”

ประกาศรับสมัคร
 
  • 15 ต.ค. 2565 เวลา 14:06 น.
  • 1,847

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^