LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 15,050-15,800 บาท

  • 06 ต.ค. 2565 เวลา 20:37 น.
  • 2,550
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 15,050-15,800 บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา เงินเดือน 15,050-15,800 บาท

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน
วิชาเอกคอมพิวเตอร์/ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิชาเอกภาษาไทย

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ครูปฏิบัติการสอน จำนวน 2 อัตรา คือ ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิชาเอกภาษาไทย ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ 04009/387อ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2549 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูปฏิบัติการสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิชาเอกภาษาไทย ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิชาเอกภาษาไทย
1.1 เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย
1.2 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
1.3 ถ้าเป็นเพศชายต้องมีเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเรียนนักศึกษาวิซาทหารมาแล้ว
1.4 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเอกภาษาไทย และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษา
1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด
1.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.7 ไม่เป็นผู้พิการ มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
1.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2. คุณวุฒิและตำแหน่งที่รับสมัคร( อัตราค่าจ้าง )
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิชาเอกภาษาไทย
- ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี เดือนละ 15,050 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน)
- ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี เดือนละ 15,800 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีผู้ค้ำประกันสัญญาจ้าง เป็นข้าราชการครู หรือลูกจ้างประจำ ระดับ 3 ขึ้นไป

3. รับสมัครตำแหน่ง
3.1 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
3.2 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบสัมภาษณ์
ผู้ประสงค์จะสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิชาเอกภาษาไทย ให้ขอรับใบสมัครด้วยตนเองหรือทางเว็บไซต์โรงเรียน www.tupy.ac.th และมายื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ตั้งแต่วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 - วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 14.30- 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
 
  • 06 ต.ค. 2565 เวลา 20:37 น.
  • 2,550

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^