LASTEST NEWS

20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 20 ก.พ. 2567สพฐ.เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รับสมัคร 14-20 มี.ค.2567 19 ก.พ. 2567โครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2567 มาแล้ว เรียนจบได้บรรจุเป็นข้าราชการครูทันที! สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567  19 ก.พ. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา - รายงานตัว 29 กุมภาพันธ์ 2567 19 ก.พ. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย สพป.นครราชสีมา เขต 2 จำนวน 10 อัตรา - รายงานตัว 23 กุมภาพันธ์ 2567 19 ก.พ. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 ก.พ. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่  12 – 16 กันยายน 2565

  • 03 ก.ย. 2565 เวลา 18:47 น.
  • 8,450
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่  12 – 16 กันยายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่  12 – 16 กันยายน 2565

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ชื่อตำแหน่ง - ตำแหน่งครูผู้สอน
          1.1.1 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
          1.1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน
                  (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                  (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                  (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
                  (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                  (5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
                  (6) ปฏิบัติงานประสานงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
          1.1.3 กลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร จำนวน 6 อัตรา ดังนี้
                  (1) กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
                  (2) กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
                  (3) กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
                  (4) กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
                  (5) กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
                  (6) กลุ่มวิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
                  รายละเอียดคุณวุฒิตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

    1.2 ชื่อตำแหน่ง - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
          1.2.1 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
          1.2.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับวางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
          1.2.3 ตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
                  (1) นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
    1.3 ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
    1.4 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    1.5 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

2. คุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน
    (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิตามวิชาเอกตรงตามประกาศ (เฉพาะที่แนบท้ายประกาศนี้)
    (2) มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
    (3) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างในสถานศึกษาหรือเคยเป็นอัตราจ้างในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. คุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
    (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด
    (2) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอัตราจ้างหรือเคยเป็นอัตราจ้างในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กันยายน 2565 เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดประกาศ
  • 03 ก.ย. 2565 เวลา 18:47 น.
  • 8,450

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^