LASTEST NEWS

27 ก.ย. 2565สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เผยอัตรารับย้ายครู/บรรจุ และสอบกรณีพิเศษ รวม 78 อัตรา 27 ก.ย. 2565ก.ค.ศ.ประชุมปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550 27 ก.ย. 2565สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท (รับทั่วประเทศ) 27 ก.ย. 2565โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-27 กันยายน 2565 27 ก.ย. 2565เทศบาลเมืองกระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 27 ก.ย. 2565(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครพนม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครพนม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครปฐม - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครปฐม 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.นครนายก 27 ก.ย. 2565ประกาศผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก - ผลย้ายครู 2565 ครั้งที่ 2 กศจ.ตาก

ครูว่าไง..เสนอ ให้ขรก.ครูฯ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือรับราชการนานเกิน 10ปีได้รับวิทยฐานะสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ

  • 18 ส.ค. 2565 เวลา 22:23 น.
  • 4,389
ครูว่าไง..เสนอ ให้ขรก.ครูฯ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือรับราชการนานเกิน 10ปีได้รับวิทยฐานะสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ปลุกครู!!! เชียร์ข้อเสนอ ให้ขรก.ครูฯ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือรับราชการนานเกิน 10 ปี ได้รับวิทยฐานะสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ


แกนนำ ค.อ.ท.ปลุกกระแสครู! เชียร์ข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับ ศธ. เพิ่มเติมมาตรา ๖๗/๑ บัญญัติให้ ขรก.ครูฯมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือรับราชการนานเกิน 10 ปี ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย อาจได้รับวิทยฐานะสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ อ้างเหตุผลหลักคิดเทียบเคียงกฎหมายตำรวจ ชั้นประทวนเมื่อถึงอายุตัว/อายุราชการตามกำหนด จะประเมินแต่งตั้งให้เป็นนายตำรวจทันที

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 EduGuide 4.0 รายงานว่า นายธนชน มุทาพร ที่ปรึกษาชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ชมรม ผอ.สพท.) และแกนนำเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย (ค.อ.ท.) ได้แชร์โพสต์ข้อความเรียกร้องให้สนับสนุนและช่วยกันส่งต่อข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ...ฉบับของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรองที่สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

ซึ่งเป็นข้อเสนอจากผลสรุปของการเสวนาร่วมชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพครูไทย ( ค.อ.ท.) และสมาพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพครูไทย ( ส.อ.ท.) โดยเฉพาะข้อเสนอควรเพิ่มเติมมาตรา ๖๗/๑ ดังนี้

"ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยฐานะใด และไม่ได้ขอเลื่อนให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นที่ประจักษ์หรือรับราชการและดำรงตำแหน่งวิทยฐานะดังกล่าวเป็นเวลานานเกิน 10 ปี และไม่เคยเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อตนเองและต่อราชการ อาจได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง พิจารณาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงการรักษาวินัย จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และผลที่เกิดกับทางราชการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎคณะกรรมการข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในกฎ ก.ค.ศ.ตามมาตรา ๖๗/๑ วรรคสาม ให้กำหนดคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้ (๑) ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะเดิมเกิน 10 ปีขึ้นไป ให้หน่วยงานสำรวจแล้วเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

(๒) รับราชการครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี และเมื่อมีอายุ 58 ปีบริบูรณ์ หรือกรณีอายุเกินกว่า 58 ปี และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะที่สูงขึ้น แล้วมีเหตุเกษียณอายุราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ให้สั่งผู้นั้นมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นด้วยอีกระดับหนึ่ง  

(๓) เคยขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นแต่ไม่ผ่านการประเมิน หรือไม่เคยขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น แต่มีผลงานเป็นประจักษ์ต่อผู้เรียนและราชการในระดับดีเด่น ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด"

นายธนชนให้เหตุผลในการเสนอให้มีสาระบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง จึงให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน จนมีผลงานเป็นประจักษ์ และสอดคล้องกับมาตรา ๑๔ (๑๐) การเลื่อนวิทยฐานะหรือเลื่อนตำแหน่งของครู ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และเป้าหมายตามมาตรา ๘ และความสามารถในความเป็นครู


ประกอบกับเพื่อเป็นหลักประกันโอกาสความก้าวหน้าในผู้ประกอบวิชาชีพครู ถึงแม้จะไม่ได้ขอเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น หรือขอเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นแต่ไม่ผ่านการประเมิน เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพครูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นี้ ผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีคุณสมบัติเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูที่รับราชการนาน และมีผลงานเป็นประจักษ์ได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ 


ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ตำรวจที่ให้ข้าราชการตำรวจยศชั้นประทวนที่ประกอบคุณงามความดีมาเป็นระยะเวลานาน เมื่อมีอายุตัวย่างเข้า ๕๓ ปี และคุณสมบัติอื่นๆ ก็จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นยศเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร


"ข้อเสนอข้อนี้น่าสนใจมาก เพราะจะทำให้ได้ครูที่ทุ่มเทให้กับเด็กจนมีผลงานเชิงประจักษ์ ไม่ต้องสร้างเอกสารหลักฐานมากมายจนทำให้ครูต้องละทิ้งห้องเรียน และจะเป็นตัวช่วยทำให้ครูได้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญมากขึ้น ซึ่งเป็นหลักคิดที่เทียบเคียงกับกฎหมายตำรวจ ที่ตำรวจชั้นประทวนเมื่อถึงอายุตัวและอายุราชการตามกำหนด ก็จะประเมินแต่งตั้งให้เป็นนายตำรวจทันที ติดยศร้อยตำรวจตรีก่อนเกษียณอายุราชการ ดังนั้น อยากให้ช่วยกันเชียร์ด้วยนะครับในข้อเสนอนี้" แกนนำ ค.อ.ท.กล่าว

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก : eduguideedunews
  • 18 ส.ค. 2565 เวลา 22:23 น.
  • 4,389

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^