LASTEST NEWS

10 มิ.ย. 2566สรุปยอดสมัครสอบแข่งข้นฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 10 มิ.ย. 2566สพร.เผยแห่สมัครสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยมากสุดขณะที่อรรถบำบัด และภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่มีผู้สมัครสอบ 10 มิ.ย. 2566“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารเขตพื้นที่ฯร่วมสร้างรร.คุณภาพชุมชน 09 มิ.ย. 2566มติ กสถ. สอบท้องถิ่นรอบใหม่ ปี 66 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา - ครูผู้ช่วย 18 วิชาเอก 770 อัตรา 09 มิ.ย. 2566สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19 มิ.ย.-7 ก.ค.2566 09 มิ.ย. 2566ปัญหาครูขาดแคลน ดรามาครูอัตราจ้างเงินเดือน 6,000 บาท 08 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 08 มิ.ย. 2566สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

สพป.เลย เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 1-9 ส.ค.2565

  • 21 ก.ค. 2565 เวลา 21:41 น.
  • 8,625
สพป.เลย เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 1-9 ส.ค.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.เลย เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 1-9 ส.ค.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.เลข เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 3 อัตรา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 3 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
    1.2 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
    1.3 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
    1.4 อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
           (1) โรงเรียนบ้านไผ่โทน จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอกภาษาไทย
           (2) โรงเรียนบ้านคกไผ่ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอกภาษาไทย
           (3) โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
    1.5 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการพ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 (ฉบับที่8) พ.ศ.2558 และ(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561
    1.6 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และอาจต่อสัญญาได้อีกเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

2. ขอบข่ายภารกิจและลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร
    2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียบนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    2.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
    2.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
    2.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
    3.1 คุณสมบัติทั่วไป
          3.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          3.1.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 8 แห่งพระราชบัญญัติสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          3.1.3 ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ดังนี้
                    (1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                    (2) วัณโรคในระยะติดต่อ
                    (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                    (4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                    (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
          3.1.4 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
    3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          3.2.1 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาขาวิชาเอก ดังนี้
                    3.2.1.1 กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย ประกอบด้วย
                                1) ภาษาไทย
                                2) การสอนภาษาไทย
                                3) วิธีสอนภาษาไทย
                                4) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
                    3.2.1.2 กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
                                1) ภาษาอังกฤษ
                                2) การสอนภาษาอังกฤษ
                                3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ
                                4) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
          3.2.2 มีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้แก่
                    (1 ใบประกอบวิชาชีพครู หรือ
                    (2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
                    (3) หนังสือรับรองสิทธิ หรือ
                    (4) หนังสือขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

4. การรับสมัคร
    4.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมเทพบารมี (อาคารไม้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร || ใบสมัครพนักงานราชการ
  • 21 ก.ค. 2565 เวลา 21:41 น.
  • 8,625

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <