LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2565ระเบียบการสอบ การแต่งกายเข้าสอบ และผู้สอบบที่ติดเชื้อ COVID-19 ทำอย่างไร สอบรับราชการ ตำแหน่ง 38 ค.(2) 25 มิ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 24 มิ.ย. 2565กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 53 อัตรา สำรองอีก 178 อัตรา - รายงานผ่านระบบออนไลน์4 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2) กระทรวงศึกษาธิการ 24 มิ.ย. 2565กศจ.สุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 23 มิ.ย. 2565โอ้โห! สำนักงาน กขค.เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน เงินเดือน 120,000 + เงินประจำตำแหน่ง 20,000 ไม่ต้องผ่านภาค ก 23 มิ.ย. 2565“อัมพร”ติวเข้มจี้ครูปรับการสอนหนุน Active Learning 23 มิ.ย. 2565สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565 23 มิ.ย. 2565“อัมพร” ฮึ่มสอบคัดผอ.เขตพื้นที่ห้ามมีทุจริต อย่าหลงเชื่อแก๊งตกเบ็ดเรียกรับเงิน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน-วัดผล เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 21 มิ.ย. 2565 เวลา 21:28 น.
  • 1,147 ครั้ง
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน-วัดผล เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน-วัดผล เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 6-26 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา  2565

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน-วัดผล ด้วยงบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน  1  อัตรา  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. เงื่อนไขการจ้างตามสัญญา
    จ้างในตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และจะได้รับการพิจารณาการจ้างในปีการศึกษาต่อไป เมื่อผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
    2.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
    2.2. มีสัญชาติไทย เพศชาย หรือ เพศหญิง
    2.3. มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
    2.4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานในลักษณะการประสานงานและการทํางานเป็นทีมอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ
    2.5 มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ระดับสูง สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ได้ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
    2.6 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ
    2.7 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนด
    2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
    2.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
    2.10 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    2.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.12 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    2.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
    2.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท่าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
    2.15 ไม่เป็นผู้เคยทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ทางอีเมล personal.hwn@gmail.com

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 21 มิ.ย. 2565 เวลา 21:28 น.
  • 1,147 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^