LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2565ลิงก์สำรอง...ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ลิงก์ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 2565สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป แล้ว! สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 10 ส.ค. 2565เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน" 10 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2565 09 ส.ค. 2565ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ลดระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 09 ส.ค. 2565สิ้นสุดการรอคอย! สพฐ.โอนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ครั้งที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2565) แล้ว 09 ส.ค. 2565สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวะ รอบที่ 5 จำนวน 447 อัตรา รายงานตัว 16-19 ส.ค.65 / บรรจุรับราชการ 29 ส.ค.65

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานราชการครู วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท

  • 06 มิ.ย. 2565 เวลา 18:47 น.
  • 3,121
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานราชการครู วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา รับสมัครพนักงานราชการครู วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 18,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
    1.1 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
    1.2 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
    1.3 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
          (1) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
    1.4 คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่าตอบแทน
          (1) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก ทั่วไป
          (2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
          (3) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กพิการทุกประเภท
          (4) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          (5) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          (6) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
          (7) ปฏิบัติงานประสานงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    1.5 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
    1.6 ค่าตอบแทน 18,000 บาท
    1.7 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
    1.8 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2565

2. คุณสมบัติทั่วไป
    2.1 มีสัญชาติไทย
    2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
    2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    2.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    2.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
    3.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
    3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
    3.3 มีประสบการณ์ในการดูแลหรือสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเด็กพิการ
    3.4 มีความขยัน อดทน เสียสละ รับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายและทำงานนอกเวลาได้

4. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
    4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอใบสมัครด้วยตนเอง หรือดาวโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.phayao-sec.ac.th หรือทาง Facebook : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน้าห้องธุรการ ตึกอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 1 5441 2233
    4.2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 06 มิ.ย. 2565 เวลา 18:47 น.
  • 3,121

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^