LASTEST NEWS

10 ส.ค. 2565ลิงก์สำรอง...ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ลิงก์ประกาศผลสอบการแข่งขันฯ ผลสอบรับราชการ ตำแหน่งบุคลากร 38 ค.(2) ปีพ.ศ.2565 10 ส.ค. 2565ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 10 ส.ค. 2565สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป แล้ว! สอบวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 10 ส.ค. 2565ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565 10 ส.ค. 2565เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำเขตพื้นที่ ว PA "ลดเอกสาร เลิกทำแฟ้ม ประเมินการสอนในห้องเรียน" 10 ส.ค. 2565โรงเรียนวัดราชาธิวาส รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 13,500.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-15 สิงหาคม 2565 09 ส.ค. 2565ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ลดระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 09 ส.ค. 2565สิ้นสุดการรอคอย! สพฐ.โอนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ครั้งที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.2565) แล้ว 09 ส.ค. 2565สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย อาชีวะ รอบที่ 5 จำนวน 447 อัตรา รายงานตัว 16-19 ส.ค.65 / บรรจุรับราชการ 29 ส.ค.65

สพม.ปราจีนบุรี นครนายก รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-8 มิถุนายน 2565

  • 01 มิ.ย. 2565 เวลา 21:02 น.
  • 6,722
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-8 มิถุนายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.ปราจีนบุรี นครนายก รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-8 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพม.ปราจีนบุรี นครนายก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
     1.1 ชื่อตำแหน่ง
           พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท สำหรับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

     1.2 ชื่อกลุ่มงาน
           กลุ่มงานบริหารทั่วไป
     1.3 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
           (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           (2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพในอนาคต STEM Education
           (3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
           (4) ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
           (5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
           (6) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
           (7) ปฏิบัติงานและประสานงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     1.4 สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
           (1) สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
                (ปฏิบัติงานที่โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก )
           (2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
                (ปฏิบัติงานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี)
           (3) สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
                (จะเรียกรายงานตัวและทำสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อสาขาวิชาสังคมศึกษาในสังกัดว่างลงเท่านั้น)

หมายเหตุ รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก แนบท้ายประกาศนี้

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           (1) มีสัญชาติไทย
           (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
           (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
           (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
           (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาห์กิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
           (1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสาขาวิชาเอกที่รับสมัครตามประกาศนี้
           (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
ซึ่งออกให้โดยคุรุสภา

3. ประกาศรับสมัครในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
4. การรับสมัคร
     4.1 วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 (เช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. บ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
 
  • 01 มิ.ย. 2565 เวลา 21:02 น.
  • 6,722

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^