LASTEST NEWS

24 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครราชสีมา - ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.นครราชสีมา 24 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 24 มี.ค. 2566ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 20 เมษายน 2566 24 มี.ค. 2566ตารางสอบแข่งขันฯ แหน่งครูผู้ช่วย สังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25-26 มีนาคม 2566 24 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 2 23 มี.ค. 2566“ตรีนุช” แจ้งหน่วยงานในสังกัด ศธ.ปลดป้ายรัฐมนตรี 23 มี.ค. 2566โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.-12 เม.ย 23 มี.ค. 2566“ตรีนุช”กางโรดแม็พ19พ.ค.นี้ ตั้ง “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” 22 มี.ค. 2566มีผลบังคับใช้แล้ว สมาชิก กบข.ออมเพิ่มได้สูงสุด 30% ของเงินเดือน เริ่ม 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

(( ไม่ต้องผ่านภาค ก )) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 88 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา

  • 14 พ.ค. 2565 เวลา 08:42 น.
  • 12,236
(( ไม่ต้องผ่านภาค ก )) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 88 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

(( ไม่ต้องผ่านภาค ก )) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
428 อาคารอารีย์ ฮิลส์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
รับสมัคร :    พนักงานราชการ          

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง :    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    53 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ วิเคราะห์สังเคราะห์ และเสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงบประมาณการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน รวมทั้งประสานงานและถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พิจารณา/ตรวจสอบข้อร้องเรียน การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 การพัฒนาระบบการบริหารของสำนักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า การบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    16 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    1. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน โครงการ เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
2. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน/โครงการ
3. บริหารงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและงานบัญชี งานพัสดุ งานเลขานุการ
4. งานร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือราชการ การจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล และการจัดทำรายงานการประชุม
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง :    นักวิชาการพัสดุ
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ควบคุม ดูแล ระบบพัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
3. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แยกเป็นชนิด
4. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีหรือทะเบียน
5. จ่ายพัสดุให้กับผู้ขอเบิกพัสดุของหน่วยงาน
6. ตรวจสอบการยืมพัสดุและติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมของหน่วยงาน
7. ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา และจัดทำแผนการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาการซ่อมบำรุง
8. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี
9. ดำเนินการตรวจสอบการใช้และจัดเก็บยานพาหนะให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษายานพาหนะ พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน
11. ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษายานพาหนะ พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน
12. ดำเนินการตรวจสอบการโอน ต่อทะเบียนรถ การรับมอบส่งมอบรถยนต์ การแลกเปลี่ยนรถยนต์
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่ง :    นักวิชาการเงินและบัญชี
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
2. ตรวจสอบหลักฐานและใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน
3. จัดทำบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ
4. จัดทำฎีกาการเบิก - จ่ายเงิน
5. ทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การงบประมาณ
6. ตรวจสอบงบเดือน ทำรายงานการเงิน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง :    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน :    19,500 บาท
ประเภท :    วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน :    3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางการพัฒนาซอฟแวร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางการจัดการเทคโนโลยีทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ศึกษา ออกแบบ ให้คำปรึกษา ดูแล พัฒนา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และการให้บริการประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ
2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงาน
3. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ทดสอบ และดูแลระบบฐานข้อมูลหรือประมวลผลข้อมูลระบบงานสารสนเทศ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และข้อมูลสถิติด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ผ่านระบบเครือข่ายภายในและภายนอกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
5. สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง :    นิติกร
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    1. ประสาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตอบข้อหารือ ตรวจสอบร่างหนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษา และร่างสัญญาอื่น ๆ รวมทั้งงานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา และงานคดีอื่น ๆ
3. ประสาน ศึกษา ตรวจสอบร่างกฎหมาย กรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
เงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ทางภูมิศาสตร์ หรือ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    1. อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ
2. สร้างระวางแผนที่และการเขียนแผนที่
3. จัดทำแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 23 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับมัคร :: เอกสารแนบ  , เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครได้ที่ https://onlb.thaijobjob.com/
 
  • 14 พ.ค. 2565 เวลา 08:42 น.
  • 12,236

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^