LASTEST NEWS

04 ต.ค. 2566โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 8,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10 ตุลาคม 2566 04 ต.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-7 ตุลาคม 2566 03 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.นนทบุรี 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ตรัง เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ตรัง เขต 2 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 03 ต.ค. 2566ครม.ไฟเขียว “ธนุ” คว้าเก้าอี้เลขาธิการกพฐ.คุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 03 ต.ค. 2566“อรรถพล” สวดยับโยกย้ายไม่เป็นธรรม เตรียมยื่นหนังสือลาออก 03 ต.ค. 2566ปลัด ศธ.น้ำตาคลอ ชี้รับไม่ได้ถูกย้ายไป สกศ. !!!จ่อลาออก 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566

สพป.นราธิวาส เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั้วไป 17 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2565 

  • 13 พ.ค. 2565 เวลา 09:36 น.
  • 7,581
สพป.นราธิวาส เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั้วไป 17 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2565 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.นราธิวาส เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู 17 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2565 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

      ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1826 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการ เพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางก ารศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ.2563 ตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562-2565) ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง สิทธิประโยชน์ และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 กลุ่มงานบริการ
          1.1.1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
          1.1.2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
          1.1.3 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
          1.1.4 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 1 อัตรา
    1.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
          1.2.1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
          1.2.2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม จำนวน 1 อัตรา
          1.2.3 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรา

    รวมทั้งสิ้น 17 อัตรา (เอกสารหมายเลข 1)

1.3 ค่าตอบแทนแรกบรรจุ
      ตามวุฒิที่ใช้สมัครและตามประกาศค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (เอกสารหมายเลข 2)

1.4 สิทธิประโยชน์
      ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการพ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.5 ระยะเวลาการจ้าง
      นับแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และอาจต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ไม่เกินคราวละ 4 ปี ตามกรอบที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) กำหนด

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทุกตำแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
          (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
          (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (6) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
          (8) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 ดังต่อไปนี้

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น. (ว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

    ทั้งนี้ ผู้สมัครฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดังนี้
    1. ผู้สมัครฯ ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามหลักสากลนิยม ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ
    2. ผู้สมัครทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
    3. ผู้สมัครต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดระยะเวลาการสมัคร
    4. อนุญาตให้เข้าสถานที่รับสมัครเฉพาะผู้สมัครฯ เท่านั้น

    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
          3.2.1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ
                   1) สำเนาวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่เกินวันสุดท้ายของวันรับสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   4) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 โดยออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
                   6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 4 รูป
                   7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ(เอกสารหมายเลข 3)

          3.2.2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการ
                   1) สำเนาวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ไม่เกินวันสุดท้ายของวันรับสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   4) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ซึ่งออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
                   6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 4 รูป
                   7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          3.2.3 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง กลุ่มงานบริการ
                   1) สำเนาวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่เกินวันสุดท้ายของวันรับสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   4) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ซึ่งออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
                   6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 4 รูป
                   7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          3.2.4 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูสอนศาสนาอิสลาม กลุ่มงานบริการ
                   1) สำเนาวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่เกินวันสุดท้าย ของวันรับสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   3) สำเนาวุฒิบัตรทางศาสนาอิสลามฉบับภาษาอาหรับ และฉบับแปลเป็นภาษาไทยพร้อมฉบับจริง อย่างละ 1 ฉบับ
                   4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   5) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ซึ่งออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
                   7) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 4 รูป
                   8) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          3.2.5 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
                   1) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่เกินวันสุดท้ายของวันรับสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   4) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
                   6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 4 รูป
                   7) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          3.2.6 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม กลุ่มงานบริหารทั่วไป
                   1) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่เกินวันสุดท้ายของวันรับสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   3) สำเนาวุฒิบัตรทางศาสนาอิสลามฉบับภาษาอาหรับ และฉบับแปลภาษาไทย
                   4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   5) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติสอนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และยังไม่หมดอายุพร้อมฉบับจริง อย่างละ 1 ฉบับ
                   7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
                   8) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 4 รูป
                   9) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          3.2.7 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
                   1) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร (เอกสารหมายเลข 4) โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่เกินวันสุดท้ายของวันรับสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   4) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
                   5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และยังไม่หมดอายุ
                   6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ซึ่งออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
                   7) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 4 รูป
                   8) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
                   ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

    3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
         ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครฯ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. เงื่อนไขการรับสมัคร มีดังนี้
    ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของผู้สมัครในภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงหรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศรับสมัคร รวมทั้งกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ นมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศฯ นี้ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น และถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ และจะไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมสอบแต่อย่างใด รวมทั้งเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และทางเว็บไซต์  ttp:/www.narathiwat3.go.th

6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยการทดสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและ ภาค ค. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดตามหลักสูตรที่แนบท้ายประกาศนี้(เอกสารหมายเลข 5) โดยจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
    เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในวันสอบ ดังนี้
    1. ให้ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ตลอดเวลา
    2. ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าตัวอาคารสอบ
    3. ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบทุกคน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการ ก่อนเข้าตัวอาคารสอบ
    4. ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตาม หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าในบริเวณสนามสอบ
    5. ให้ผู้เข้าสอบที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีประวัติเดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน (Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งกับทางสนามสอบโดยด่วน
    6. ระหว่างพักรอในสนามสอบ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตัวตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
    7. ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง สังเกตอาการตนเอง หากรู้สึกมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย ไม่สบายตัว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองทันที
    8. ให้ผู้เข้าสอบแสดงเอกสารว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID- 19 ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม
    9. ให้ผู้เข้าสอบแสดงใบรับรองผลการตรวจ โดยวิธี PR-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ซึ่งมีผลเป็นลบ (Negative) ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบ
    10. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีภาวะเสี่ยง เช่น สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19

7. เกณฑ์การตัดสิน
    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการทดสอบและการประเมิน ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และเมื่อรวมทั้ง 3 ภาคแล้วจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดเรียงลำดับ จะเรียงจากผู้สอบผ่านเกณฑ์ในแต่ละตำแหน่งและตามสาขาวิชาเอกที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข. มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนน ภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก. มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนน ภาค ก. เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ค. มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนน ภาค ค. เท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในลำดับที่ดีกว่า

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละตำแหน่งและตามสาขาวิซาเอกโดยเรียงตามลำดับคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 7 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และทางเว็บไซต์ http://www.narathiwat3.go.th ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้ จะถือเป็นการเรียกตัวผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ที่อยู่ในลำดับที่สามารถทำสัญญาจ้างได้ตามจำนวนตำแหน่งว่างที่กำหนดตามประกาศนี้ด้วย และผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นรายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    8.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่เลือกสรรได้
    8.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
    8.3 ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
    8.4 ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี้


9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
    ผู้ผ่านการเลือกสรรที่อยู่ในลำดับที่ที่จะได้รับการจัดจ้าง จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบที่กำหนด โดยการทำสัญญาจ้างในครั้งแรกนี้ จะจัดทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นการทดลองปฏิบัติงานและหากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจว่ายังมีความจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ และตามกรอบอัตรางบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมทั้งจากผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปีด้วย และหากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติให้ถือว่าผลการเลือกสรรเฉพาะรายนั้น ๆ เป็นโมฆะ และจะยกเลิกการจ้างทันที

     ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 
(นายศุภชัย ศรีหาใต้)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :: เอกสารแนบ(45 หน้า)
  • 13 พ.ค. 2565 เวลา 09:36 น.
  • 7,581

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <