LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย.2565

  • 11 พ.ค. 2565 เวลา 07:55 น.
  • 11,680
กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Internet)  ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการช้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการกรุงเทพมหานคและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2560 มติ ก.ก. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 12 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
    1.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งว่างจำนวน 20 ตำแหน่ง
    1.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตำแหน่งว่างจำนวน 47 ตำแหน่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
    ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้
    2.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
           2.1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,4ㆍ0 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
           2.1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 1,44o บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
           2.1.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด


    2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
           2.2.1 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
           2.2.2 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
           2.2.3 ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
ที่รับสมัครสอบแนบท้ายประกาศนี้

4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
   4.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป
   (1) มีสัญชาติไทย
   (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
   (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประซาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม
   (1) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ก.
   (2) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
   (3) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
   (4) เป็นบุคคลล้มละลาย
   (5) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   (6) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
   (7) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
   (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
   (9) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

Q : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
A : รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Internet)  ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65 ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์http://ksb.bangkok.go.th

Q : การชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เปิดรับชําระเงินถึงเมื่อไร และสามารถชําระช่องทางใดได้บ้าง
A : 1. เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลา ทําการของธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 65 - 2 มิ.ย. 65
 2. ระบบ Internet payment (KTB netbank/Krungthai NEXT) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยชําระได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 65 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 65 เวลา 22.00 น.
 * ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าสมัครสอบแล้ว

Q : ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
A : 1. มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม(ตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554)
 2. มีคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. หรือ ก.ก. รับรอง และตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร
 3. เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ กทม. หรือ สํานักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นผู้สอบผ่าน ภาค ก ภายในวันปิ ดรับสมัคร


Q : จบ ปวช. ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญา และศึกษาต่อจนจบระดับ ปริญญาตรี สามารถสมัครในตําแหน่งระดับปฏิบัติการได้หรือไม่
A : สามารถสมัครได้


Q : วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิ ม.6 สามารถสมัครตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานได้หรือไม่
A : ไม่ได้ วุฒิที่ใช้สมัครต้องตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565

เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครได้ที่ ลิงก์นี้
  • 11 พ.ค. 2565 เวลา 07:55 น.
  • 11,680

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <