LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย 2564 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาค ค ชุมพร

  • 28 มี.ค. 2565 เวลา 13:14 น.
  • 12,606
กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย 2564 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาค ค ชุมพร

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย 2564 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาค ค ชุมพร
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

      ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 โดยสอบข้อเขียน ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ภาค ข (มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ) ในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 และสอบประเมิน ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ตามประกาศไปแล้วนั้น

      บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตามบัญชีรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันได้แนบท้ายประกาศนี้

      ทั้งนี้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

      การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และในการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรง เป็นรายบุคคลตามลำดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ปรากฎในเอกสารการสมัคร โดยกำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จะต้องแจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นลายลักษณ์อักษรทันที และหากไม่สามารถติดต่อได้เป็นเหตุให้ผู้สอบแข่งขันได้รับความเสียหายจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

      ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
      1) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
      2) ขอสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง
      3) ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด
      4) ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้

      อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือหากเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือสั่งให้ออกจากราซการแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ตรวจสอบพบ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

 
รวมลิงก์ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 ภาค ค ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทุก กศจ.
ดูประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 ที่สอบปี 2565 ภาค ค ขึ้นบัญชีเรียกบรรจุ
ได้ที่ https://www.kruwandee.com/news-id48359.html

Advertisement
สถานการประกาศ :: ประกาศแล้ว
รายละเอียด ประกาศผลการสอบแข่งฯ ครูผู้ช่วย 2564 ภาค ค กศจ.ชุมพร :: ไฟล์แนบ
  • 28 มี.ค. 2565 เวลา 13:14 น.
  • 12,606

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^