LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

กศจ.ตราด ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย 2564 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาค ค ตราด

  • 25 มี.ค. 2565 เวลา 16:40 น.
  • 5,342
กศจ.ตราด ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย 2564 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาค ค ตราด

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กศจ.ตราด ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย 2564 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาค ค ตราด
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

      ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 โดยสอบข้อเขียน ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ภาค ข (มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ) ในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 และสอบประเมิน ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ตามประกาศไปแล้วนั้น

      บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตามบัญชีรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันได้แนบท้ายประกาศนี้

      ทั้งนี้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

      การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และในการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรง เป็นรายบุคคลตามลำดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ปรากฎในเอกสารการสมัคร โดยกำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบวัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จะต้องแจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นลายลักษณ์อักษรทันที และหากไม่สามารถติดต่อได้เป็นเหตุให้ผู้สอบแข่งขันได้รับความเสียหายจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

      ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
      1) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
      2) ขอสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง
      3) ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด
      4) ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้

      อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือหากเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือสั่งให้ออกจากราซการแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ตรวจสอบพบ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

 
รวมลิงก์ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 ภาค ค ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทุก กศจ.
ดูประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 ที่สอบปี 2565 ภาค ค ขึ้นบัญชีเรียกบรรจุ
ได้ที่ https://www.kruwandee.com/news-id48359.html

Advertisement
สถานการประกาศ :: ประกาศแล้ว!
รายละเอียด ประกาศผลการสอบแข่งฯ ครูผู้ช่วย 2564 ภาค ค กศจ.ตราด :: ไฟล์แนบ
  • 25 มี.ค. 2565 เวลา 16:40 น.
  • 5,342

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^