LASTEST NEWS

04 ต.ค. 2566โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 8,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-10 ตุลาคม 2566 04 ต.ค. 2566โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-7 ตุลาคม 2566 03 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นนทบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.นนทบุรี 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ตรัง เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ตรัง เขต 2 03 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 03 ต.ค. 2566ครม.ไฟเขียว “ธนุ” คว้าเก้าอี้เลขาธิการกพฐ.คุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 03 ต.ค. 2566“อรรถพล” สวดยับโยกย้ายไม่เป็นธรรม เตรียมยื่นหนังสือลาออก 03 ต.ค. 2566ปลัด ศธ.น้ำตาคลอ ชี้รับไม่ได้ถูกย้ายไป สกศ. !!!จ่อลาออก 02 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566

สอศ. เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 76 กลุ่มวิชาเอก 483 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2564

  • 08 พ.ย. 2564 เวลา 17:45 น.
  • 17,735
สอศ. เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 76 กลุ่มวิชาเอก 483 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2564

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สอศ. เปิดสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 76 กลุ่มวิชาเอก 483 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2564  
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี รายละเอียดดังนี้

จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 483 อัตรา
จำนวนกลุ่มงวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 76 กลุ่มวิชา

อัตราเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
1) ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสตร 4 ปี) อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
2) ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสตร 5 ปี) อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
3) ผู้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
4) ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสตร 6 ปี) อัตราเงินเดือน 17,690 บาท

รายละเอียดบัญชีแสดงกลุ่มวิชาหรือทาง และอัตราว่าง ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 1

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
     (1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1
     (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาอกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ
     เว้นแต่ ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
     อนึ่ง ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อกลุ่มวิชาขาดแคลนหรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 (2)
     (3) กรณีผู้สมัครซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ให้สมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งชันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ ในวันสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครต้องรับรองตนเองด้วยว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอื่นใด ที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกำหนด

3. คุณสมบัติเพิ่มเติม
     (1) ไม่เป็นพระภิกษุ สามณร นักพรต หรือนักบวช ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 เรื่อง ห้ามภิกษุ สามณร เรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์
     (2) ไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ หรือเงื่อนไข หรือระเบียบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

4. กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร
     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ , เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครได้ที่ http://vec.jobthaigov.com
  • 08 พ.ย. 2564 เวลา 17:45 น.
  • 17,735

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <