LASTEST NEWS

25 ก.ค. 2564อบจ.ปทุมธานี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 82 อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้ - 30 ก.ค.2564 25 ก.ค. 2564โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม รับนสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา มีวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา สมัครออนไลน์ 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 4 ระดับ สอบผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทันที 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ วันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา 15 ข้อ ทำผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ศธ.ชง 4 มาตรการ เยียวยา ลดค่าใช้จ่าย นักเรียน ผู้ปกครอง 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564" ทำผ่านเกณฑ์ 75% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ "รู้รักษ์ภาษาไทย รู้ใช้อย่างถูกต้อง" ทำผ่านเกณฑ์ 80% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail 24 ก.ค. 2564ดร.รัชชัยย์ ฯ เสนอ ศธ ปรับลดหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 ก.ค. 2564ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม 23 ก.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail

สอศ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 56 วิชาเอก 483 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19 - 28 กรกฎาคม 2564

  • 18 ก.ค. 2564 เวลา 12:35 น.
  • 56,034 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
สอศ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 56 วิชาเอก 483 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19 - 28 กรกฎาคม 2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สอศ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 56 วิชาเอก 483 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 19 - 28 กรกฎาคม 2564  
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแด่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาศัยอำนาจตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/  14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และโดยมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 อนุมัติให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรอุแสะแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน
    1.1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
    (1) ปริญญาตรี หลักสูตร 1 ปี ขั้น 15,050 บาท
    (2) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ขั้น 15,800 บาท
    (3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 1 ปี ชั้น 15,800 บาท
    (4) ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ขั้น 17,690 บาท

(ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการรับสมัครในกลุ่มวิชาหรือทาง ตามประกาศรับสมัคร
ทั้งนี้ ผู้นำคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีมาใช้ประกอบการรับสมัครจะต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองในสาขา
ที่เกี่ยวข้องและให้ได้รับเงินเดือนในคุณวุฒิของปริญญาตรี)

    1.2 กลุ่มวิชาหรือทางที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 56 กลุ่มวิชา
    1.3 อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 483 อัตรา
    (รายละเอียดบัญชีแสดงกลุ่มวิชาหรือทาง และจำนวนอัตราว่าง แนบท้ายประกาศส่วนที่ 1)

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
    2.1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาหรือทาง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1
    2.2) ภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประกอบการสมัครสอบ ได้แก่ 1) ใบประกอบวิชาชีพครู หรือ 2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ 3) หนังสือรับรองสิทธิ

    อนึ่ง สำหรับหนังสือให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาขาดแคลนมีอายุ 90 วัน (ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลนลงวันที่ 9 มกราคม 2558 จะไม่สามารถนำมาใช้สมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครครั้งนี้ได้

3. กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร
    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ :: เอกสารแนบ

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^