LASTEST NEWS

04 ธ.ค. 2564โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท 04 ธ.ค. 2564สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี 18,000.- บาท/เดือน 04 ธ.ค. 2564ใช้กันให้ถูก! ราชบัณฑิตฯบัญญัติคำใหม่ “Metaverse” แปลว่า “จักรวาลนฤมิต” 04 ธ.ค. 2564บอร์ดกพฐ.เคาะงดสอบข้อเขียนรับนักเรียน "อนุบาลและชั้นป.1" 04 ธ.ค. 2564ก.ค.ศ. ยืนยัน PA ลดเอกสารจริง ให้ครูโฟกัสที่ชั้นเรียน  กมธ.แนะให้เร่งทำความเข้าใจ ทำคลิปตัวอย่าง 03 ธ.ค. 2564มาแล้ว!! ปฏิทินการย้ายครู กรณีปกติ สังกัดสพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565 ครูยื่นคำขอย้าย 7-27 ม.ค.2565 03 ธ.ค. 2564หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด! เรื่อง การย้ายข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 02 ธ.ค. 2564สรุปยอด!! สมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2564 จำนวน 52,175 คน วิทย์ทั่วไปเยอะสุด 6,477 คน 02 ธ.ค. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส่วนกลาง) รับสมัครพนักงานราชการ 15 อัตรา สมัคร 15-21 ธ.ค.2564 02 ธ.ค. 2564โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 12,530 บาท สมัคร 1-13 ธ.ค.2564

กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ 52 อัตรา วุฒิม.6, ปวช., ปวช.ทุกสาขา, ปวส., ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์

  • 12 พ.ค. 2564 เวลา 15:26 น.
  • 7,880 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ 52 อัตรา วุฒิม.6, ปวช., ปวช.ทุกสาขา, ปวส., ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ 52 อัตรา วุฒิม.6, ปวช., ปวช.ทุกสาขา, ปวส., ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมป่าไม้

ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยกรมป่าไม้ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศกรมป่าไม้ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) พ.ศ. 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง
 กลุ่มงานบริการ
    (01) เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จํานวน 4 อัตรา
    (02) เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จํานวน 3 อัตรา
    (03) เจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 3 อัตรา
    (04) เจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 1 อัตรา
    (05) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
    (06) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 3 อัตรา
    (07) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
กลุ่มงานเทคนิค
    (08) พนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน 13 อัตรา
    (09) พนักงานขับเครื่องจักร จํานวน 1 อัตรา
    (10) ช่างสํารวจ จํานวน 8 อัตรา
    (11) นายช่างสํารวจ จํานวน 6 อัตรา
    (12) เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 อัตรา
    (13) เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    (14) นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้(เอกสารแนบ 1)

1.1 สิทธิประโยชน์
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
1.2 ระยะเวลาการจ้าง
 ระยะเวลาเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
1.3 สถานที่ปฏิบัติงาน
 ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนามในสัญญาจ้างแล้วจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้สมัครไว้ รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 2)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
    (1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
    (2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
    (3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
    (4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
    (5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
2.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
สําหรับการจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการให้บุคคลผู้นั้น ต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม ตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกําหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย(เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่จัดทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ ที่สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
1. สํานักบริหารกลาง
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5628

2. สํานักส่งเสริมการปลูกป่า
 กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5529

3. สํานักจัดการป่าชุมชน
 กรมป่าไม้61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5548 5648

4. สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5662

5. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
 164 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 052 081 758

6. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)
 798 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053 711 445

7. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง)
 30 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 โทร. 054 223 298

8. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)
 171 หมู่ 1 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 055 511 763

9. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
 232 หมู่ 7 ถนนอุดร-เลย ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360  โทร. 042 125 073-4 ต่อ 101

10. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
 551 หมู่ 7 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 300 791 – 3

11.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)
 201 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038 047 528 - 30 โทรสาร 038 047 531

12. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
 5 หมู่ 5 ถนนกาญจนวิถีต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077 275 816, 077 281 554

13. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
 199 หมู่ 3 ซอย อบต.นาสาร ถนนพระเพรง-ลานสกา ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075 763 367

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^