LASTEST NEWS

16 ต.ค. 2564โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา - สมัคร 15 - 26 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ - สมัคร 18 - 22 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวัดลำดวน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย หรือวิชาเอกอื่น ๆ - สมัคร 14 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนวังประจบวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา - สมัคร 16 - 27 ตุลาคม 2564 16 ต.ค. 2564(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 16 ต.ค. 2564กศจ.ระยอง ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ระยอง รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.บุรีรัมย์ ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 บุรีรัมย์ รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.พิษณุโลก ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 พิษณุโลก รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564กศจ.ลพบุรี ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 - ผลย้ายครู 2564 ลพบุรี รอบที่ 2/2564 16 ต.ค. 2564โรงเรียนปวกควน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สมัครออนไลน์ 13-28 ต.ค.2564

เช็กรายชื่อ 55 สถาบัน ที่คุรุสภาให้การรับรอง เปิดสอนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

  • 28 ม.ค. 2564 เวลา 14:36 น.
  • 9,740 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
เช็กรายชื่อ 55 สถาบัน ที่คุรุสภาให้การรับรอง เปิดสอนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เช็กรายชื่อ 55 สถาบัน ที่คุรุสภาให้การรับรอง เปิดสอนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 55 แห่ง 56 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต  2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ 3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2564 จำนวน 55 แห่ง มีดังนี้
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน)
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (180 คน)
3) มหาวิทยาลัยนครพนม (180 คน)
4) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน)
5) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ((ครูจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 180 คน และครูจากโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านผู้ประกอบวิชาชีพครูระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัย 120 คน)  
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (180 คน)
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (90 คน)
9) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (180 คน)
10) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน)
11) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)
12) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)
13) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (180 คน)
14) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน)
15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน)
16) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (150 คน)
17) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (180 คน)
18) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (90 คน)
19) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)
20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)
21) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (180 คน)
22) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (180 คน)
23) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน)
24) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    (150 คน)
25) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน)
26) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน)
27) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (180 คน)
28) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (180 คน)
29) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (120 คน)
30) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (180 คน)
31) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน)
32) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน)
33) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (180 คน)
34) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)
35) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (60 คน)
36) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน)
37) มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)
38) มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)
39) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (150 คน)
40) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน)
41) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (60 คน)
42) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)
43) มหาวิทยาลัยฟาฎอนี  (150 คน)
44) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (180 คน)
45) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  (120 คน)
46) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (150 คน)
47) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)
48) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)
49) วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)
50) วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)
51) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน)
52) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน)
53) วิทยาลัยสันตพล (180 คน)
54) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน) และ
55) สถาบันอาศรมศิลป์ (180 คน)

ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ :: ไฟล์แนบ

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^