LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2565สรุปข้อสอบอินเตอร์ ที่ น้องๆ ม.ปลาย ต้องสอบ 13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565 

ประกาศแล้ว! ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564 เปิดรับนักเรียน ม.6 ที่สนใจเรียนครู จบบรรจุเป็นครู

  • 02 พ.ค. 2563 เวลา 14:34 น.
  • 71,671
ประกาศแล้ว! ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564 เปิดรับนักเรียน ม.6 ที่สนใจเรียนครู จบบรรจุเป็นครู

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ประกาศแล้ว! ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564 เปิดรับนักเรียน ม.6 ที่สนใจเรียนครู จบบรรจุเป็นครู
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เรื่อง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่
เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ
โครงการแบ่งกระบวนการดำเนินงานออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนสถาบันการศึกษาต่าง ๆยื่นแบบเสนอเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์คุณภาพ 7 ประเด็นหลัก โดยจะพิจารณาจากเอกสารแบบเสนอโครงการและการลงพื้นที่ศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 สถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการจัดทำข้อมูลร่วมกับโรงเรียนในระดับพื้นที่ เพื่อค้นหานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นผู้รับทุนในโครงการและเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 สถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและสังคมให้แก่ผู้รับทุนก่อนเริ่มเข้าศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่เตรียมไว้สำหรับผู้รับทุนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดให้มีกิจกรรมเสริมคุณภาพให้แก่ผู้รับทุน โดยความร่วมมือระหว่าง กสศ. และกับสถาบันการศึกษา เช่น การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้รับทุน และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยงทางวิชาการ
ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ


เงื่อนไขการรับทุน
เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามโครงการแล้ว จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นที่เป็นภูมิลำเนาของตน ตามความต้องการของทางราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี ในกรณีที่ผู้รับทุนยุติการศึกษา หรือศึกษาไม่จบตามหลักสูตรที่โครงการกำหนด หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลครบตามกำหนดเวลาข้างต้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนตามจำนวนที่ได้รับไป โดยปรับลดสัดส่วนลงตามระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการไปแล้ว ทั้งนี้กสศ. จะกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในสัญญาผู้รับทุนต่อไป

สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับทุน ดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 30,000 บาท/คน/ปี
2) ค่าที่พัก จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน
3) ค่าครองชีพ จำนวน 6,000 บาท/คน/เดือน
4) ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน

กำหนดเวลาการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ
1) เปิดรับแบบเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึง 15 มิถุนายน 2563
2) พิจารณาแบบเสนอโครงการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2563
3) ประกาศผลการพิจารณาสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก และลงนามข้อตกลงระหว่างสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก กับ กสศ. ในเดือนสิงหาคม 2563
4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ภายในเดือนสิงหาคม 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุน ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) จะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังจบการศึกษาปี 2568
ดาวน์โหลด

แบบเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลด
  • 02 พ.ค. 2563 เวลา 14:34 น.
  • 71,671

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^