LASTEST NEWS

16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

รายชื่อข้าราชการดีเด่น ศธ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

  • 23 เม.ย. 2558 เวลา 10:09 น.
  • 2,543
รายชื่อข้าราชการดีเด่น ศธ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

          ช่วงนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการยังตื่นเต้นไม่จางหายจากเรื่องการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงแบบฟ้าผ่าด้วยอำนาจพิเศษของ คสช.
          พร้อมกันนั้นยังมีการตรวจสอบชำระสะสางการดำเนินงานของบอร์ดต่างๆ เช่น คุรุสภา สกสค. และองค์การค้าฯ ด้วยมาตรการที่เฉียบขาด เล่นเอาระส่ำกันไปทั้งบางนั้น
          เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่เถียงว่าที่ย่ำแย่ก็พอมี แต่ที่ดีก็ดีใจหาย ดูตัวอย่างจากการคัดเลือก ข้าราชการดีเด่น ในวันข้าราชการพลเรือนเมื่อต้นเดือนเมษายน ปรากฏว่ามีมาจากกระทรวงศึกษาธิการแทบจะมากที่สุดก็ว่าได้
          คือสามารถคัดเลือกสรรหามาได้ทุกหน่วยงาน นับตั้งแต่ 
                 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นางชลรส นงค์ภา นายโกวิท คูพะเนียด นายสุนทร บุญสถิต 
                 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ นายฉัตรชัย แก้วจันทา นายธวัช ครูวรรณะ 
                 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา-นางเรณู สันตโยภาส นางธัญญรัตน์ ลัคนาลิขิต 
                 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา-นางสาวดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย 
                 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา-นายจักรกฤษณ์ ลิมปิษเฐียร นางสาวปาณิสรา ช่วยบำรุง
          ของมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีเข้ามาให้ยกย่องกันเพียบ เริ่มจาก 
                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-รศ.อำไพรวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ นายไพวัลย์ จันทะ-พาหะ 
                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-รศ.ชลัยพร อมรวัฒนา ผศ.ณัฏฐา ทองจุล 
                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น-รศ.ขนิษฐา นันทบุตร นางอัญชลี หนักแน่น นายบุญบาล คำกุ้ม 
                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-รศ.นิพนธ์ ธีรอำพน นางประไพ อินตา
                 มหาวิทยาลัยทักษิณ-นางประไพ อินตา นางสาวอุบลศรี อรรถพันธุ์ 
                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-นายสุวัฒน์ รอดริน นายเชิด ตาดคร้าม 
                 มหาวิทยาลัยนเรศวร-ผศ.ธีระชัย บงการณ์ นางสุปราณี บัวงามดี 
                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์-นางพรทิพย์ โรจนพิทยากร นางประทุมจรรยา จิ๋วทองคำ 
                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม นางชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์ 
                 มหาวิทยาลัยบูรพา-ผศ.ชมพูนุช ปัญญ–ไพโรจน์ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา
                 มหาวิทยาลัยมหิดล-นางชุลีพร วชิรธนากร นางสาวปิยะรัตน์ กุลอัก นางสุนันท์ ชื่นจิตต์ 
                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-ผศ.น้อย เนียมสา นางพรทิพย์ พันธุมชัย 
                 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-รศ.ชจักรพงษ์ พิมพ์พิมล นายเกษตร แสนวาสน์ 
                 มหาวิทยาลัยศิลปากร-รศ.สิทธิพร ภิรมย์รื่น นายพงศ์สิน จารุธนโรจน์ทวี 
                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-ผศ.ประกาศ สว่างโชติ นายเศียร บัวแก้ว นางผอบ แก้วสุวรรณ 
                 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์-ผศ.ยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์
                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช-รศ.ลาวัลย์ หอนรัตน์ นางอรนุช กาญจนประกร 
                 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง-รศ.ปราโมทย์ วาดเขียน นายจริณ อ๊อดวงษ์ 
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี-นายปรีดา บุญแก้ว 
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ-รศ.ไพรินทร์ กปิลานนท์ 
                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-รศ.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ ผศ.กาญจนา พยุหะ 
                 มหาวิทยาลัยนครพนม-นายอดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
          ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีข้าราชการดีเด่นที่ได้รับการยกย่องในวันข้าราชการพลเรือนอีกมากมาย
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี-นางสุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์-ผศ. กตัญญู แก้วหานาม 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-รศ.พรเพ็ญ โชชัย 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ผศ.ยุพดี พิลาศลักษณ์ 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย-ผศ.รณิดา ปิงเมือง 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่-ผศ.อนุวัติ ศรีแก้ว 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี-ผศ.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี-นายพรชัย ตัณฑโอกาส
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา-ผศ.สุวิมล ตั้งประเสริฐ 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช-ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์-ผศ.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร-ผศ.ประจักษ์ ไม้เจริญ 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ผศ.จรูญ รัตนกาล 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม-ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์ 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี-ผศ.วันชัย ซันประสิทธิ์ 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์-รศ.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต-รศ.ประภาศรี อึ่งกุล 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม-ผศ.สมสงวน ปัสสาโก 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช-นครินทร์-รศ.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง-นายปรีชา ไชยโย 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-นายอุทิศ คำบูชา 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์-นางพิชญาภรณ์ เพิ่มเติม 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ-ผศ.สหัสา พลนิล 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร-ผศ.สมจิตต์ รัตนอุดมโชค
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา-ผศ.เปรมใจ เอื้ออังกูร 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต -นางสุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-รศ.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี-ผศ. สมทรง นุ่มนวล 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ -นางสาวจงกิจ วงษ์พินิจ 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี-ผศ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี-นางศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ-ผศ.ปทุมทิพย์ ปราบพาล ผศ.สุชาดา ภู่สิทธิกุล 
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-ผศ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ นายสมศักดิ์ ทองแย้ม 
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร-ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ นายกฤษฎา บุญชู 
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย-รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล ผศ.นราวัฒน์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ 
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นายสำรวล กิจโสภณ นางสาวราตรี ศิริวัฒน์
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก-ผศ.สัมพันธ์ จันทร์ดำ นางภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-ผศ.อุทิน คุณาแจ่มจรัส ผศ.วาสนา สายมา 
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-ผศ.วันทนา อมตาริยกุล นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ 
                 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นางจิรัชยาพร ยิ้มประดิษฐ์

          สำหรับข้าราชการดีเด่นของหน่วยงานอื่นๆในกระทรวงต่างๆถ้ามีโอกาสจะนำมาเสนอเป็นระยะเพื่อศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิที่ควรค่าแก่การยกย่อง.

          “ซี.12”

          ที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 


  • 23 เม.ย. 2558 เวลา 10:09 น.
  • 2,543

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^