LASTEST NEWS

23 มิ.ย. 2561คู่มือ "การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา" 23 มิ.ย. 2561ชื่นชม! ครูเกณฑ์เด็กเล็กล้อมวง สอนวิธีเอาตัวรอด หากติดในรถ 23 มิ.ย. 2561สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา สมัคร 2-20 กรกฎาคม 2561 22 มิ.ย. 2561ก.ค.ศ.เปิดกว้างใช้บัญชีครูผู้ช่วยข้ามสังกัดได้ 22 มิ.ย. 2561สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา สมัคร25-29มิ.ย.61 22 มิ.ย. 2561ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 3285 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2561 (10 มิย. 61) 22 มิ.ย. 2561‘บุญรักษ์’สั่งรร.สพฐ.เลิกรับอนุบาล3ขวบ ‘บิ๊กจิน’จี้ปั้นเด็กทำงานตรงสาขา 21 มิ.ย. 2561สมัครสอบครูผู้ช่วย สาขาขาดแคลน ทำความรู้จัก "แบบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ" 21 มิ.ย. 2561เอกสารและหลักฐาน ที่ใช้สมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 21 มิ.ย. 2561ตัวอย่าง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 สังกัดสพฐ.

แชร์ด่วน! รับสมัครทุน สควค. ป.โท ปี 2557 จำนวน 554 อัตรา

  • 18 ต.ค. 2556 เวลา 17:13 น.
  • 25,703 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
แชร์ด่วน! รับสมัครทุน สควค. ป.โท ปี 2557 จำนวน 554 อัตรา
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)


     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อนุมัติในหลักการปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ สควค. โดยการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน ๕๕๔ ทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ได้พัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น สสวท. ขอแจ้งรายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (นับถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
๒. หลักฐานการสมัคร
    ๒.๑ ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์
    ๒.๒ สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านธนาคาร คนละ ๖๐๐ บาท
    ๒.๓ สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
    ๒.๔ หนังสืออนุญาตให้สมัคร และลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากต้นสังกัด
    ๒.๕ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
๓.๑ สอบผ่านและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทภาคปกติ หรือ ภาคพิเศษโปรแกรมที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แผน ก (ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
๓.๒ เข้าศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิตตามที่โครงการ สควค. กำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
๓.๓ ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้สมัคร และลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๔. ระยะเวลารับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

๕. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร
     ๕.๑ ให้ผู้สมัครดำเนินการสมัคร โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th ตามขั้นตอนที่แนะนำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสั่งพิมพ์ใบสมัคร
     ๕.๒ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตามรหัส COMP.CODE ที่ปรากฏบนใบแจ้งการชำระเงินที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
      ๕.๓ ส่งใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ ๒ ไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. ที่ผู้สมัครประสงค์สมัครเข้ารับทุน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดที่อยู่ไปรษณีย์ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ การดำเนินการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด

๖. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สามารถสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สควค. ดังนี้
     ๑. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     ๒. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     ๓. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     ๔. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
     ๕. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
     ๖. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     ๗. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     ๘. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ๙. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    ๑๐. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    ๑๑. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
    ๑๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    ๑๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    ๑๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ๑๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
     ๑๖. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    ๑๗. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    ๑๘. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    ๑๙. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีหมายเหตุ * มหาวิทยาลัยเปิดภาคพิเศษ (เรียนภาคฤดูร้อน) ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท และจัดสรรถ่ายโอนทุน ให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สควค. ตามความเหมาะสม และตามจำนวนโควต้าทุนการศึกษาที่โครงการ สควค. กำหนด

๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th และ มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัคร สมัครเข้ารับทุนโครงการ สควค. โดยตรง

๙. กำหนดวันและสถานที่สอบข้อเขียน
     ๙.๑ สอบข้อเขียนวิชาเอก (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์) ณ มหาวิทยาลัย ที่ผู้สมัคร สมัครเข้ารับทุน สำหรับห้องสอบ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด โดยในวันสอบ ให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๖:๐๐ น.
      ๙.๒ สอบภาษาอังกฤษ (วัน เวลา และสถานที่สอบ ให้เป็นตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด)     

๑๐. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th และมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบคัดเลือก

๑๑. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบได้รับการคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ สำหรับเวลาและสถานที่สอบให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด

๑๒. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบเข้ารับทุน และทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th

๑๓. การรายงานตัวและปฐมนิเทศ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ให้ไปรายงานตัวเข้ารับทุนการศึกษา พร้อมทำสัญญารับทุนการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเข้ารับ การปฐมนิเทศตามที่ สสวท. กำหนด (สถานที่จะแจ้งผู้ได้รับทุนทราบภายหลังทางเว็บไซต์ สสวท. (http://psmt.ipst.ac.th) ทั้งนี้ หากผู้ได้รับทุนไม่ไปทำสัญญา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ ตามที่ สสวท. กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศกำหนดและถือเป็นที่สิ้นสุด

download ไฟล์ประกาศ คลิก
ไฟล์แนบ : https://docs.google.com/file/d/0B7hhAlSmcS7kMEN2YUUyNTlJc00/edit?usp=sharing
Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : แชร์ด่วน! รับสมัครทุน สควค. ป.โท ปี 2557 จำนวน 554 อัตรา

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^