LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567 

  • 22 มิ.ย. 2567 เวลา 15:01 น.
  • 9,727
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 12 อัตรา 
1. ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2. คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
4. วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
5. ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
6. ดนตรี จำนวน 1 อัตรา
7. นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
8. การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
9. สาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา
10. จิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
11. กิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
12. กายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000.-บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนพิการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสักษณะที่พึงประสงค์
3) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ
4) ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำหอนอนนักเรียนทั้งในและนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
5) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) วุฒิการศึกษา จบหลักสูตรปริญญาตรี ตามแนบท้ายประกาศนี้
(9) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
9.1 ใบอนุญาต ได้แก่ ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นสูง
9.2 หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (แทนใบอนุญาตปฏิบัติการสอน)
9.3 หนังสือรับรองการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือฬนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอ
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 500หมู่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (โทร. 045-312764, 065-638-2497)

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 22 มิ.ย. 2567 เวลา 15:01 น.
  • 9,727

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^