LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

ด่วนที่สุด !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)

  • 20 พ.ค. 2567 เวลา 12:19 น.
  • 2,147
ด่วนที่สุด !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ด่วนที่สุด !! สพฐ.มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3009  ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5976 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. บัญชีจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ฉบับ
2. บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ฉบับ
3. แนวทางการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งเผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้จัดสรรอัตราและงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรรหาครูดี ครูเก่ง มาทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โดยสิ้นสุดลงเดือนมีนาคม 2567 ความแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดสรรอัตราและงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2 จากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2 โดยให้ดำเนินการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินตามแนวทางการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ได้ตั้งแต่วันที่เปิดภาคเรียน (วันที่ 16 พฤษภาคม 2563) เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะทำสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 
ขอแสดงความนับถือ
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
(ธนุ วงษ์จินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มแผนอัตรากำลัง
โทร. 0 2288 5638
"เรียนดี มีความสุข"สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
แนวทางการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.1 เป็นข้าราชการครู สายงานการสอน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
1.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภากำหนด
1.3 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
1.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่สอน
1.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

2. อัตราค่าตอบแทน : 17,000 บาท/คน/เดือน
3. ระยะเวลาการจ้าง : เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรอัตราจ้างโครงการนี้ พฤษภาคม 2567 - กันยาย 2567
4. ผู้รับมอบอำนาจการจ้าง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2493/2566 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 215/2567 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
5. ลักษณะการจ้าง : โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6. งบประมาณที่ใช้ในการจ้าง : ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
7. สถานศึกษาที่จ้าง/จำนวนอัตราที่จ้าง : ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาจัดสรร


หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
โทร. 0 2288 5661
  • 20 พ.ค. 2567 เวลา 12:19 น.
  • 2,147

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^