LASTEST NEWS

18 เม.ย. 2567ก.ค.ศ. เข้ม สั่งสอบครูคัดลอกผลงานฯ เตรียมจับมือ จุฬาฯ ใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์ตรวจสอบ 18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567สพม.ยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.อุดรธานี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุดรธานี เขต 4 17 เม.ย. 2567สพม.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี เงินเดือน 15,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567

  • 29 ก.พ. 2567 เวลา 00:02 น.
  • 820
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทอคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน ดังนี้

1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง จำนวน 12,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
คุณสมบัติทั่วไป
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน
2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
4. ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข
5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาจีน
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. จัดอบรม สั่งสอน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พีงประสงค์
4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
6. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
7. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสมัคร มีดังต่อนี้
   1. สำเนาวุฒิบัตรการศึกษา (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
   2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประซาชน (พร้อมด้วยตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ
   5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 ใบ
   6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
   7. อื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ใบรับรองการทำงาน

4. กำหนดการรับสมัครสถานที่รับสมัคร
   1. รับสมัครในระหว่างวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
   2. สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

6. วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
   วัน เวลาที่คัดเลือกในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารสำราญใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2 
   1. สอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
   2. สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

8. การรายงานตัว
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ให้มารายงานตัวในวันที่ 13 มีนาคม 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารสำราญใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2

9. การจ้างและการจัดทำสัญญาจ้างผู้คัดเลือกได้
   1. ผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะต้องทำสัญญาจ้างเหมาบริการในวันที่ 13 มีนาคม 2567 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
   2. เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 13 มีนาคม 2569 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2
   3. ในกรณีที่ผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ผู้ว่าจ้างสามารถไม่ทำสัญญาจ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้าง
 
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(นายวีรพล ธิกะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 29 ก.พ. 2567 เวลา 00:02 น.
  • 820

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^