LASTEST NEWS

27 ก.พ. 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่ 1-22 มีนาคม 2567 27 ก.พ. 2567ด่วน!! สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศให้เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ไปบรรจุได้ 27 ก.พ. 2567“คุรุสภา” ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกการบริการ 27 ก.พ. 2567สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 45 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 26 ก.พ. 2567สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก

โรงเรียนวัดอัมพวัน(ประชาชนูทิศ) รับสมัครครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต วิชาภาษาไทย เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

  • 12 ก.พ. 2567 เวลา 16:17 น.
  • 1,497
โรงเรียนวัดอัมพวัน(ประชาชนูทิศ) รับสมัครครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต วิชาภาษาไทย เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดอัมพวัน(ประชาชนูทิศ) รับสมัครครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต วิชาภาษาไทย เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดอัมพวัน(ประชาชนูทิศ)

ประกาศโรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ อัตราละ 15,000 บาท/เดือน

ด้วย โรงเรียนวัดอัมพวัน(ประชาชนูทิศ  ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤติ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ  อัตราละ 15,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
    1.1 ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ
    1.2 วิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
           วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
    1.3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหน้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้
        1) มีสัญชาติไทย
        2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
        3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
        4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
        5) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครูทางการศึกษา
        6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
        7) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        9) ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
        10) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
        11) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ
        12) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
        2.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสาขาวิชาประถมศึกษา หรือตำแหน่งสาขาวิชาภาษาไทย
        2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) ตำบลเกาะเทพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โทร.o83 - m26569 ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 18.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อ : โทร. 083-0326569

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 12 ก.พ. 2567 เวลา 16:17 น.
  • 1,497

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^