LASTEST NEWS

16 เม.ย. 2567โรงเรียนบ้านลานช้าง รับสมัครนักการภารโรง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2567 15 เม.ย. 2567เปิดคุณสมบัติ ตำแหน่งนักการภารโรง สพฐ.จัดสรร 13,751 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000 บาท 15 เม.ย. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2416 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 15 เม.ย. 2567ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ห้ามผู้บังคับบัญชา ออกคำสั่งให้ครู-บุคลากร อยู่เวร 15 เม.ย. 2567สพฐ.มีหนังสือ แจ้งเรื่อง การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2567  14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.สระแก้ว เขต 1 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.เชียงราย เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงราย เขต 4 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.พิจิตร เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวิเชียรชม รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,530 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2567

  • 11 ก.พ. 2567 เวลา 20:51 น.
  • 2,998
โรงเรียนวิเชียรชม รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,530 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวิเชียรชม รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,530 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวิเชียรชม

ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant

ด้วย โรงเรียนวิเชียรชม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,530 บาท (มีประกันสังคม)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.3 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.1.6 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
2.1.7 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
2.2.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ, วรรณคดีภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ,ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ, อังกฤษธุรกิจ, การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ, การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(อังกฤษ), วิธีการสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษขั้นสูง, สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ, ภาษาอังกฤษศึกษา, ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสากล, สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กำหนดเพศหญิงหรือเพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
(3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี
(4) หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาเดิม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(5) บุคลิกภาพดี มีใจรักในการทำงาน
(6) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Microsoft Excel และ
Internet ได้เป็นอย่างดี
(7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน กล้าแสดงออก
(8) มีใจรักในวิชาชีพครู

3. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
3.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ Assistant มีลักษณะงาน ดังนี้
(1) มาปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 17..0 น. และกลับเวลา 16.30 น.
(2) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยของครูชาวต่างประเทศ
(3) ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น (คนที่ 2)
(4) ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน
(5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 13 - 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
 
  • 11 ก.พ. 2567 เวลา 20:51 น.
  • 2,998

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^